BORIS ŠIMUNIĆ RAZOTKRIO KRIMINAL SUCA MILJENKA DOLENCA!

1 veljače, 2018 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maxportal je prije nekoliko tjedana već objavio snimljene zlouporabe i nezakonitosti suca Trgovačkog suda u Zagrebu Miljenka Dolenca koji je u predmetu tužbi grupacije Fantasyland protiv Hrvatske poštanske banke d.d. 

Sudac Dolenc krivotvorio zapisnike s održanih rasprava zbog čega je zatraženo njegovo izuzeće, a kako doznajemo Ministarstvu pravosuđa, Državnom sudbenom vijeću i Uredu predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu Nini Radiću podnijeti su i zahtjevi za provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora nad radom uređujućeg suca Miljenka Dolenca te zahtjev za određivanje privremene mjere zabrane rada uređujućeg suca Miljenka Dolenca u predmetu tužbi grupacije Fantasyland protiv Hrvatske poštanske banke d.d. do okončanja izvanrednog inspekcijskog nadzora u tom predmetu.

Naime, stranka u postupku Boris Šimunić kao umiješač  na strani tužitelja grupacije Fantasyland protiv HPB d.d. dostavio je nadležnim tijelima i institucijama audio zapise na kojima su evidentirane zlouporabe i nezakonito postupanje uređujućeg suca Dolenca koji je je protivno zakonu iz zapisnika brisao dijelove rasprave koja je trajala 20 minuta.

Na raspravi održanoj dana 21.12.2017.g. sudac Miljenko Dolenc donio je odluku kojom se Boris Šimunić odbija kao umješač u ovoj pravnoj stvari što je i unijeto u zapisnik, a nakon čega je desetak minuta kasnije na toj istoj raspravi dana 21.12.2017.g. donio novu odluku kojom se Boris Šimunić prihvaća kao umješač uz odbijanje provođenja dokaznih prijedlog, te je uređujući sudac Miljenko Dolenc zajedno sa zapisničarkom gđom. Rebecca Boričević protivno zakonu u cijelosti izbrisao prethodno donijetu odluku kojom se Boris Šimunić odbija kao umješač u ovoj pravnoj stvari kao da nikada ista nije donijeta.

Člnakom 125. Zakona o parničnom postupku određeno je kako se „Zapisnik mora voditi uredno, u njemu se ne smije ništa brisati, dodati ili mijenjati. Prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva“.

Sudac Miljenko Dolenc je na raspravi dana 21. prosinca 2017.g. postupao upravo suprotno, donio je odluke koje je unio u zapisnik, a potom je te iste odluke izbrisao iz zapisnika kao da nikada nisu donijete, a što je vidljivo iz sadržaja audio zapisa sa održanog ročišta 21. prosinca 2017.g. i Zapisnika Trgovačkog suda u Zagreba od 21. prosinca 2017.g.   

„Postupanje uređujućeg suca koji prvo odbija Borisa Šimunića kao umješača na strani tužitelja, a potom na toj istoj raspravi 10 minuta kasnije prihvaća Borisa Šimunića kao umješača na strani tužitelja ali odbija sve dokazne prijedloge umješača kojeg je netom prihvatio, te odbija provođenje svih daljnjih dokaza u ovoj pravnoj stvari, a zatim nalaže zapisničarki brisanje dijelova zapisnika i odluke suda, te potom i zaključuje glavnu raspravu navodeći kako će ionako viši sud donijeti odluku u kojem pravcu treba ići…, očito je usmjereno na svjesno činjenje štete i ukazuje na pristranost uređujućeg suca koji u ostvarenju svog nauma ne preza niti od grubog kršenja zakona i činjenja kaznenog djela krivotvorenja zapisnika kao službene isprave.

Dakle, ovdje se ne radi samo o pitanju pristranosti uređujućeg suca, već i o grubom kršenju zakona od strane uređujućeg suca u ovom predmetu gdina. Miljenka Dolenca“, stoji u zahtjevu za izuzeće suca Miljenka Dolenca i zahtjevu za provođenje inspekcijskog nadzora upućenog Ministarstvu pravosuđa i drugim nadležnim tijelima zbog čega se traži zabrana rada uređujućem sucu Dolencu do okončanja izvanrednog inpekcijskog nadzora.

U više navrata sudac Miljenko Dolenc odbio je zahtjeve grupacije Fantasyland za snimanje rasprava audio zapisom, a prije nekoliko mjeseci zatraženo je izuzeće suca Miljenka Dolenca koji je zakonskom zastupniku  grupacije Fantasyland protivno zakonu zabranio postavljanje pitanja svjedocima na održanim raspravama, a što je kako kažu pravni stručnjaci teška povreda zakona i bitna povreda odredaba parničnog postupka.

No, ovaj put zlouporabe suca Dolenca evidentirane su audio zapisom, pa je i sasvim jasno zbog čega je sudac Miljenko Dolenc u više navrata odbio zahtjeve grupacije Fantasyland da se sve rasprave snimaju audio zapisom.

Na potezu su Ministarstvo pravosuđa i Državno sudbeno vijeće, a ovakvi slučajevi su isključivo rezultat nerada i neodgovornog postupanja nadležnih tijela koja su već odavno imali obvezu uspostaviti sustav kontrole rada sudova i sudaca, državnih odvjetništava i državnih odvjetnika, ali im to očito, a što se vidi i iz ovog slučaja, nije odgovaralo.

Stoga, i ne čudi da je Hrvatska na samom dnu ljestvice za strane ulagače, a čemu je najveći doprinos  upravo neučinkovito i korumpirano pravosuđe.

KOMUNIKACIJA SUCA NEDOSTOJNA I RADA NA TRŽNICI

Zakonima i Kodeksima propisan je način rada kako sudaca, tako i odvjetnika i stranaka u postupku. Kao što je zakonom propisan način vođenja sudskog postupka, način vođenja zapisnika, te što sve zapisnik mora sadržavati, tako je propisan i način komunikacije čija razina mora štititi ugled i vjerodostojnost suda, te temeljne vrijednosti pravnog i demokratskog sustava koje se tako često i javno spominju, a ponajviše od onih koji te vrijednosti ne poštivaju.

No, teorija je jedno, a praksa nešto sasvim drugo. Moral, etika, pravda, poštenje i sve ostale vrijednosti postaju samo mrtvo slovo na papiru koje se koriste uglavnom u manipulative svrhe za obmanjivanje javnosti, kako od strane sudaca pri objavi presuda, tako i od strane političara u predizbornim kampanjama.

Čast izuzecima, ali u Hrvatskoj su  oni u znatnoj manjini, kao da i ne postoje. Opće je poznato kakko o novcu pričaju uglavnom oni koji ga nemaju, upravo identično kao i  suci, državni odvjetnici i političari o moralu, etici i pravdi. Postoji više razina komunikacija. Poslovna, primitivna, manipulativna…

U slučaju suca Miljenka Dolenca čije je vođenje rasprave evidentirano audio zapisom, nedvojbeno se radi ne samo o nezakonitom postupanju i grubom narušavanju pravne sigurnosti, već i o primitivnoj i manipulativnoj razini komunikacija koja vrijeđa zdrav razum i narušava ugled sudbene vlasti u Hrvatskoj  pa se s pravom možemo zapitati u kakvoj to državi živimo, od strane koga su postavljeni takvi suci, jesu li i tko je uopće izvršio sigurnosne provjere takvih sudaca, …

Iz stenograma audio zapisa sa održane rasprave dana 21. prosinca 2017.g. koji u nastavku objavljujemo, provjera očito nije bilo.

SUDAC DOLENC: ….Sud donosi rješenje odbija se Boris Šimunić sa prijedlogom za stupanje u parnicu kao umješač na strani tužitelja, obrazloženje u pisanom otpravku, novi red, dozvoljava se Borisu Šimuniću da prisustvuje današnjem ročištu, …..

ODVJETNIK BEROVIĆ: Predlažemo saslušanje

SUDAC DOLENC: Koga?

ODVJETNIK BEROVIĆ: Kristine Grbavac i Jurice Milićevića

SUDAC DOLENC: Jesu li oni bili predloženi već?

ODVJETNIK BEROVIĆ: Da, u tužbi.

SUDAC DOLENC: Te predlaže da se saslušaju kao svjedoci

ODVJETNK BEROVIĆ: Na okolnosti iz ožujka i travnja 2009 godine kod prijenosa kreditnih obveza sa Borisa ŠImunića na društva Fantazija   

SUDAC DOLENC: Kako je predloženo,   koji je to podnesak da sad ne tražim  u podnesku kojem

ODVJETNIK BEROVIĆ: U tužbi predloženi svjedoci

SUDAC DOLENC: A kako je to predloženo u tužbi.

ODVJETNIK BEROVIĆ: Prijenosa kreditnih obveza sa Borisa Šimunića na društvo Fantazija  u ožujku i travnju 2009 godine  tako je budući da su to službenici koji su  bili zaduženi za to prebacivanje  

SUDAC DOLENC: Oni su bili zaposlenic tužitelja?

ODVJETNIK BEROVIĆ: Tuženika

SUDAC DOLENC: Molim, tuženika?

ODVJETNIK BOMEŠTAR: TužemikA, tuženika, oni su obrađivali zahtjev u banci

SUDAC DOLENC: Dobro.

ODVJETNIK BEROVIĆ: Dubravku Franjković

SUDAC DOLENC: Molim?

ODVJETNIK BEROVIĆ: Franjković, također  zaposlenicu tuženika koja je sudjelovala ispred sektora HPB-a u radnjama vezanim uz ugovor o nagodbi od 08.09.2011.g. i 22.03.2012.g., ona je bila pomoćnik direktora sektora za naplatu potraživanja

SUDAC DOLENC: Ujedno i svjedoka, kak se zove recite mi?

ODVJETNIK BEROVIĆ: Dubravka Franjković, tako je pomoćnica sektora  dakle vezano uz sklapanja ugovora o nagodbi  iz rujna 2011.g. i ožujka 2012.g., dva ugovora o nagodbi

SUDAC DOLENC: Oba ugovora o nagodbi iz 2011 i 2012 godine

ODVJETNIK BEROVIĆ:i Konačno predložio bih još i Tomislava

SUDAC DOLENC: Predložili biste ili sad predlažete?

ODVJETNIK BOMEŠTAR: Predloženo je već, sad samo pojašnjenje.

SUDAC DOLENC: Koga još?

ODVJETNIK BEROVIĆ: Tomislava Crnčića iz pravne službe HPB-a koji su vodili ovrhe na nekretninama  društva Fantazija projekt  i nekretninama u Velikim Zdencima koje su prodane, koji je iz pravne službe HPB-a koji su vodili ovrhe na nekretninama Fantazija

SUDAC DOLENC: Koji su vodili ovrhe na nekretninama, kako se zovu?

ODVJETNIK BEROVIĆ: Tomislav Crnčić.

SUDAC DOLENC: Tomislav Crnčić, zaposlenik tuženika novi red

ODVJETNICA HPB-a HELENA JANKOVIĆ: Tuženik se protivi saslušanju predloženih svjedoka  jer je činjenično stanje i dokumentacija u spisu i sadašnjem stanju spisa

SUDAC DOLENC: Punomočnica tuženika istče saslušavanje svjedoka, a kako su to predložili punomočnici stranaka nepotrebno obzirom da činjenice na kojem se temelje saslušati ti svjedoci su proizlaze iz isprava koje  prileže spisu, točka novi red.  Sud donosi rješenje, daljnje dokaze ne provoditi, punomočnici tužitelja predlažu da se tužbenom zahtjevu u cijelosti udovolji. Zapravo ovako, mora mi ovo rješenje na odbijanje postat pravomoćno o tome a tek onda da ne bi bilo radi toga dalje ne provoditi na ročište na kojem će se zaključiti glavna rasprava  u slijedit će pisanim putem nakon što rješenje.  

A zapravo ćemo ovako dajte stavite ovako gubimo puno vremena s tim  vratite mi na početak  da di je ovo prvo rješenje,  dozvoljava se Borisu Šimuniću sudjelovanje kao umješača na strani tužitelja, zašto bi vas odbili to nema smisla i ovak cemo danas zaključit dozvoljava se sad ovo s prijedlogom.

ZAPISNIČARKA: Isto brisat

SUDAC DOLENC: Da, čemu da vas odbijam to nema smisla  dozvoljava se Borisu Šimuniću stupanje u parnicu  kao umješača na strani tužitelja, jel  sad idemo dalje do kraja

ODVJETNIK BOMEŠTAR: Gospon sudac, ja se ispričavam mislim meni je sve isto vi sudite i odlučujete ali vidim  da on tu ima hrpu nekakvih prijedloga o kojima niste odlučili

SUDAC DOLENC: Ja sam reko, daljnje dokaze ne provodim  jel…

ODVJETNICA HPB-a HELENA JANKOVIĆ: Umješač nije stranka u ovom postupku pa molim da se suzdržimo od daljnjih elaboriranja  trenutačno što je on htio ili nije htio

UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: Ja sam trenutno umješač u ovom postupku  rješenjem suda

ODVJETNIK BOMEŠTAR: Umješač je ok shvatili smo mi kolegice da će ovo danas bit zaključeno puno prije tak da ne morate vi  sta da pokušamo

SUDAC DOLENC: Ovo može unedogled ić

ODVJETNIK BOMEŠTAR: Može može vi radite svoj posao i radite,  mislim sve štima

SUDAC DOLENC: Treba zaključit tu stvar a kako će se gore odlučit ja ne znam ja bih to svakako ako se ukine bit će nekakva uputa u kojem pravcu  jel pa ako se potvrdi  to je to jel

U PEDESET TRI MJESECA ISPITAO NEKOLIKO SVJEDOKA, PA MU SE ODJEDNOM POŽURILO

Tužba radi naknade štete grupacije Fantasyland protiv HPB-a podnijete su još davne 2013-te godine od kada je u ovom predmetu do danas od sveukupno 10-ak svjedoka ispitano tek njih pet.

Ispitivanje bivšeg predsjednika uprave HPB-a Čede Maletića potrajalo je vjerovali ili ne više od 15 mjeseci, a svoje neodazivanje na pozive suda koji je ročišta zakazivao maksimalno tri puta godišnje, Čedo Maletić je opravdavao poslovnim obvezama u Multipluscardu gdje je radio u koncernu Ivice Todorića nakon što je prestao biti predsjednikom uprave HPB-a.

Iz stenograma je razvidno kako se sudac Dolenc nakon više od 53 mjeseca trajanja postupka u kojem su ročišta zakazivana 2-3 puta godišnje, odjednom požurio završiti prvostupanjski postupak prijekim putem bez ispitivanja svjedoka i provođenja dokaza, te očito svjestan svog nezakonitog postupanja i sam naglašava

„Ja sam reko, daljnje dokaze ne provodim  jel…Treba zaključit tu stvar a kako će se gore odlučit ja ne znam ja bih to svakako ako se ukine bit će nekakva uputa u kojem pravcu  jel pa ako se potvrdi  to je to jel“

Iz navedenog obrazloženja suca Trgovačkog suda u Zagrebu Miljenka Dolenca, možda pak treba razmisliti i o novom prijedlogu zakona kojim bi drugostupanjski sudovi odmah preuzeli i nadležnost vođenja postupka na prvostupanjskim sudovima, a sve radi ekonomičnosti postupka i što lagodnijeg života sudaca prvostupanjskog suda koji sudaačku dužnost obnašaju poput Miljenka Dolenca.

Kakva smo pravna država i tko nam kroji zakone, i to je moguće.

 

Boris Šimunić – Trgovački sud Zagreb by Maxportal.hr

 

Trgovački sud Zagreb – Zapisnik by Maxportal.hr

 

Boris Šimunić – Podnesak Trgovačkom Sudu Zagreb by Maxportal.hr

 

Zahtjev za Inspekcijskim nadzorom Trgovačkog Suda u Zagrebu by Maxportal.hr

 

Boris Šimunić – Podnesak Državnom sudbenom vijeću by Maxportal.hr

 

BORIS ŠIMUNIĆ – Zahtjev za izuzećem suca Trgovačkog suda Zagreb by Maxportal.hr

 

D. Lukić/Foto:pxll


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •