Grupacija Fantasyland sudskim putem opet blokirala zgradu Hrvatske poštanske banke!

14 prosinca, 2015 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GRUPACIJA Fantasyland  ponovno je stavila zabilježbu na zgradu HPB-a u Jurišićevoj ulici u Zagrebu. Zabilježba upisana na zgradu Hrvatske poštanske banke određena je rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu temeljem prijedloga radi osiguranja dostavljenog Trgovačkom sudu u Zagrebu 17. rujna 2015.g. od strane tvrtki Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavi park d.o.o. i Fantazija hoteli  d.o.o.Grupacija Fantasyland pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi sudski  postupak za naknadu štete protiv HPB-a te je Hrvatska poštanska banka imala zakonsku obvezu iskazati rezervacije po tom sudskom sporu pogotovo s obzirom na činjenicu da se isti nalazi u fazi glavne rasprave. Budući da to nije učinjeno, Banka je postupila protivno zakonu i regulama propisanim Odlukama Hrvatske narodne banke i Zakonom o kreditnim institucijama usklađeno sa Uredbama EU, čime je HPB  dovela u zabludu kako ukupnu javnost tako i potencijalne investitore zainteresirane za kupnju dionica Banke.

Također, adekvatnost kapitala Banke pala je  znatno ispod zakonom propisanog minimuma i iznosila je 6,8%, te su provedeni postupci pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, a  i sami uvjeti i procedure prodaje dionica Banke provedeni  protivno zakonu pogodujući samo određenim ulagačima a na štetu države kao vlasnika HPB-a, stoji u prijavi grupacije Fantasyland upućenoj prema HNB-u i prijedlogu za određivanje privremene mjere nad imovinom HPB-ahnb 5

FANTASYLAND OBAVIJESTIO HNB O NEZAKONITOM RADU UPRAVE I NADZORNOG ODBORA HPB-A!

Pismo predsjednika uprave Fantasylanda guverneru HNB-a Borisu Vujčiću, ministru financija Borisu Lalovcu i predsjednku Vlade Zoranu Milanoviću.

Predsjednik uprave Fantasylanda Slaven Čolak izvijestio je Hrvatsku narodnu banku Ministarstvo financija i Vladu Republike Hrvatske o nezakonitostima i nepravilnostima u radu Uprave i Nadzornog odbora HPB-a. U prijavi se između ostalog navodi kako je grupacija Fnatasyland 2013. godine podnijela tužbu radi naknade štete protiv Hrvatske poštanske banke u iznosu od 658.804.000,00 kuna, te je u tijeku glavna rasprava i provođenje dokaznih radnji pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.vujčić, milanović, lalovac

Nadalje, u prijavi se navodi kako je Hrvatska poštanska banka imala obvezu iskazati sporove radi naknade štete u financijskim izvješćima i izvršiti rezervacije što od strane uprave HPB-a nije učinjeno čime je Banka postupila protivno Zakonu o kreditnim institucijama i Odluci HNB-a od 02.01.2009.godine. Također se navodi kako je adekvatnost kapitala Banke pala ispod zakonom propisanog minimuma na 6,8% iz kojeg je razloga je sukladno zakonu trebala biti postavljena posebna uprava od strane Hrvatske narodne banke, a što nije učinjeno.

U prijavi upućenoj prema HNB-u grupacija Fantasyland navodi čitav niz nezakonitosti i nepravilnosti u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke iz kojeg razloga poziva odmah i bez odlaganja izvršiti kontrolu i poduzeti odgovaraju mjere propisane zakonom i Odlukama HNB-a usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije, jer u protivnom odgovornost za nastalu štetu snosit će i Hrvatska narodna banka.

HRVATSKA NARODNA BANKA OBAVIJESTILA FANTASYLAND: PRIJAVLJENE NEZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI BIT ĆE PREDMETOM POSTUPKA SUPERVIZIJE!

Hrvatska narodna banka očitovala se grupaciji Fantasyland dopisom u traženom roku od 8 dana obavještavajući kako je Hrvatska narodna banka već postupila i po prijavljenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu Uprave Čede Maletića temeljem pritužbe iz 2013.-te godine, a da će isto učiniti i povodom nove prijave na nezakonit i nepravilan rad Uprave HPB-a pod vodstvom Tomislava Vujića u postupku provođenja supervizije nad radom Hrvatske poštanske banke.

Čedo Maletić, nakon što je HNB utvrdio niz nepravilnosti u poslovanju HPB-a i izvršio rezervacije u iznosu od 658.000,00 kuna, smijenjen je Odlukom Vlade Zorana Milanovića, no za sada bez ikakve odgovornosti za prouzročenu štetu Republici Hrvatskoj koja je u to vrijeme bila 99% vlasnik Banke.

Zbog pada adektvatnosti kapitala na 6,8% uzrokovano poslovanjem HPB-a pod vodstvom Čede Maletića, u Hrvatsku poštansku banku je sukladno zakonu trebala biti postavljena posebna uprava, te je nezakonito provedano pojednostavljeno smanjenje kapitala HPB-a, a nakon toga i izvršena dokapitalizacija Banke prodajom dionica po početnoj minimalnoj cijeni dionice od 600 kuna i to povlaštenim ulagačima u paketima ne manjim od 100.000 EUR-a čime su Republika Hrvatska i njeni građani oštećeni u iznosu od više stotina milijuna kuna, te u istom iznosu stečena protupravna imovinska korist u korist ulagača u istom iznosu.

Sve to stoji u prijavama grupacije Fantasyland koja je osim prijave Hrvatskoj narodnoj banci postavila zahtjev za određivanje privremene mjere nad imovinom Banke, slijedom čega je na zgradu HPB-a u Jurišićevoj ulici u Zagrebu stavljena zabilježba temeljem rješenja Općisnkog suda u Zagrebu od 22.rujna 2015.g.kolarić, maletić

No, kako saznajemo grupacija Fantasyland se ne zaustavlja na tome, već je pokrenula i kaznenu odgovornost protiv svih odgovornih osoba koje su nezakonito postupale u procesu privatizacija HPB-a putem dokapitalizacie, te su postavljeni i zahtjevi za određivanje privremene mjere nad tvrtkama koje predstavljaju imovinu u vlasništvu HPB-a, HPB Investiom i HPB stambenom štedionicom.

Je li Hrvatska narodna banka oduzela licencu bivšem predsjedniku uprave HPB-a Čedi Maletiću nije poznato, kao što nisu poznate niti poduzete mjere od strane HNB-a protiv odgovornih osoba HPB-a nakon izvršenih kontrola 2012.-te i 2014.-te godine koje su utvrdile nepravilnosti u poslovanju Banke zbog čega je Čedo Maletić i smijenjen Odlukom predsjednika Vlade Zorana Milanovića.

Također, Hrvatska narodna banka bi trebala dati i odgovore dvostrukih kriterija i postupanja protivno zaknskim propisima imajući u vidu da je HNB u više banaka zbog pada adekvatnosti kapitala postavio prethodnu uprava te i otvorio stečejne postupke nad bankama, dok s druge strane to nije učinjeno u slučaju Hrvatske poštanske banke kojoj je adekvatnost kapitala pala na 6,8% što je povijesno najniža stopa adekvatnosti kapitala Banke.

Posebno se postavlja pitanje kako je do takvog pada adekvatnosti kapitala moglo uopće doći imajući u vidu da je Hrvatska Narodna banke sukladno zakonskoj obvezi i svrsi zbog koje postoji dužna intervenirati odmah na temelju provedenih kontrola i nadzora, te kontinuiranog praćenja poslovanja Banke na dnevnoj bazi i kroz mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju Banke.

Je li u svim ovim slučajevima Hrvatska narodna banka postupila pravovremeno i sukladno zakonu i svojim ovlastima, nije poznato, ali iz odgovora Hrvatske narodne Banke upućenog prema predsjedniku uprave grupacije Fantasyland Slavenu Čolaku, ministru financija Lalovcu i predsjedniku Vlade Zoranu Milanoviću očito se radi o osnovanosti prijave grupacije Fantasyland.
A iz dosadašnjeg iskustva i poznatih detalja iz medija, te prijave grupacije Fantasyland protiv odgovornih osoba HPB-a, kao i očitovanja Hrvatske narodne banke koje objavljujemo u cijelosti, zasigurno ništa neće ostati spremljeno u ladicama bez utvrđenja odgovornosti ili odgovora nadležnih institucija.

A odgovore bi trebali dati i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta koji su dužni postupati protiv prijavljenih osoba, u ovom slučaju, bivše Uprave HPB-a pod vodstvom Čede Maletića, sadašnje Uprave HPB-a pod vodstvom Tomislava Vujića i Nadzornog odbora HPB-a čiji je predsjednik Dražen Kobas. Možda i nekih djelatnika Hrvatske narodne banke koji su ispod tepiha pokušali zataškali nezakonit i nepravilan rad prijavljenih osoba, ili nisu poduzeli odgovarajuće mjere i izdali odgovarajuća rješenja protiv Banke i odgovornih osoba Banke temeljem utvrđenog stanja i provedenih kontrola.

Očitovanje Hrvatske narodne banke od 07. listopada 2015.g. upućeno predsjedniku uprave grupacije Fantasyland Slavenu Čolaku, ministru financija Lalovcu i predsjedniku Vlade Zoranu Milanoviću

 

D. Lukić


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •