PRIZNAJE SAMO SUD PARTIJE Radman na 11 stranica napisao zašto ne bi trebao biti smijenjen

ožujak 3, 2016 maxportal
Share Button

GLAVNI ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Goran Radman uputio je očitovanje predsjedniku Hrvatskoga sabora Željku Reineru i članovima Odbora za informiranje, informatizaciju i medije u povodu Zaključka Nadzornoga odbora HRT-a od 29. veljače 2016. o pokretanju postupka njegove smjene.U svojemu je očitovanju glavni ravnatelj HRT-a istaknuo da Hrvatska radiotelevizija još od 2011. godine u kontinuitetu postupa sukladno članku 38., stavak 7. i 8. Zakona o HRT-u kojim je propisana obveza vođenja odvojenoga unutarnjeg računovodstva na javnu i komercijalnu djelatnost, pri čemu svi troškovi i prihodi moraju biti pravilno dodijeljeni ili razdijeljeni na temelju dosljedno primijenjenih i objektivno opravdanih načela troškovnoga računovodstva.

Istaknuo je i kako je, u skladu s odredbom članka 44., stavak 3. Zakona o HRT-u u cilju provedbe nadzora nad korištenjem mjesečne pristojbe i drugih javnih prihoda Hrvatske radiotelevizije, Hrvatska radiotelevizija dužna Vijeću za elektroničke medije dostavljati financijska izvješća svakih šest mjeseci, a uvijek na zahtjev te kako tu obvezu Hrvatska radiotelevizija redovito ispunjava.

Glavni ravnatelj dodaje i kako Hrvatska radiotelevizija i on kao glavni ravnatelj HRT-a postupaju u skladu s člankom 38., stavak 7. i 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, kako je na temelju odredbe članka 38., stavka 9. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Interna revizija HRT-a dužna redovito pratiti provedbu odredaba članka 38. i o tome izvješćivati Nadzorni odbor HRT-a, što Interna revizija HRT-a redovito i čini.

Glavni ravnatelj HRT-a ističe i kako nema govora o tome da ne obavlja dužnost u skladu sa Zakonom o HRT-u i/ili Statutu HRT-a te da ne postupa po zakonitoj odluci Nadzornoga odbora HRT-a.

Goran Radman u svojemu je pismu naglasio i kako nisu ostvareni drugi uvjeti za primjenu odredbe članka 20., stavka 6. Zakona o HRT-u te kako nisu ostvareni formalnopravni uvjeti za njegovo razrješenje kao glavnoga ravnatelja HRT-a.

Dodaje i kako je Zaključak Nadzornoga odbora HRT-a s 8. izvanredne (žurne) sjednice od 29. veljače 2016. o pokretanju postupka razrješenja glavnoga ravnatelja HRT-a u potpunosti neutemeljen i donesen protiv odredaba Poslovnika o radu Nadzornoga odbora HRT-a.

Zaključno, glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman smatra da bi, ako temeljem Zaključka Nadzornoga odbora HRT-a nadzorno tijelo ili treća zainteresirana osoba podnese prigovor Europskoj komisiji o tome da se sredstva pristojbe nezakonito upotrebljavaju, to moglo imati za posljedicu pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske kao države članice u skladu s odredbom članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Pismo glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana predsjedniku Hrvatskoga sabora Željku Reineru i Odboru za informiranje, informatizaciju i medije možete pogledati OVDJE:

MP/Foto:hrt

Komentari
Share Button