Kaznena prijava protiv HPB-a! Nekretninu od 2 dva mil. eura prodali za 100.000 kn

28 lipnja, 2019 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Boris Šimunić i Fantazija projekt podnijeli su kaznenu prijavu protiv Hrvatske poštanske banke zbog sumnje o ozbiljnu zlouporabu položaja i ovlasti. Prijavljeni su da su protivno zakonu, nekretninu pod zalogom, procijenjenu na više od dva milijuna eura, prodali za 100 tisuću kuna.Prijava na MUP-u zaprimljena 5. ožujka 2019., a u kaznenoj prijavi stoji:

“Hrvatska poštanska banka d.d. (u daljnjem tekstu HPB d.d.) postupala na način da je nezakonitim radnjama u razdoblju od travnja 2012.g.- kolovoza 2012.g., svjesno i s namjerom činjenja štete velikih razmjera prijaviteljima Borisu Šimuniću i Fantazija projekt d.o.o. prouzročila znatnu materijalnu štetu čineći pri tome kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz cl. 291,stavak 2 KZ-a,

Prijavljeni su i za kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju kažnjivo po cl. 247 stavak 2. KZ-a, te kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz cl. 246. stavak 2 KZ-a, i dr..

Čelnih ljudi HPB-a su prijavljni  da su  dana 27. travnja 2012.g. nezakonito prodali nekretnine pod zalogom Banke procijenjene vrijednosti 2.154.915  eura za iznos manji od 100.000 kuna (zk.ul. 789,k.o. Veliki Zdenci), a sve to unatoč činjenici da je predmetna nekretnina kao sredstvo osiguranja sastavnim dijelom Ugovora o nagodbi od 22.03.2012.g. zaključenog između  Fantazija projekt d.o.o. i HPB. koji je bio aktivan i na snazi do dana 30.09.2012.g., te sukladno Ugovoru o nagodbi od 22.03.2012. godine.”

HPB d.d. nije imala niti ima ugovorno ni zakonsko pravo prodavati imovinu pod teretom banke i u vrijeme trajanja tog ugovora.

Kaznena prijava Borisa Šimunića protiv Hrvatske poštanske banke

M. Markvoić/Foto:pxll

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->