KLUB 111: Todorićev direktor Čedo Maletić pod istragom DORH-a i Povjerenstva za sukob interesa

6 lipnja, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ODLUKOM Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa od 07. travnja 2016.g.  pokrenut je postupak protiv dužnosnika Čede Maletića, bivšeg predsjednika uprave HPB-a u mandatu 2009.g. – 2014.g., a Hrvatski sabor je uputio nalog državnom odvjetništvu te nadležnim tijelima i institucijama postupiti po prijavi grupacije Fantasyland protiv odgovornih osoba HPB-a Čede Maletića, Tomislava Vujića, Dubravke Kolarić i dr.  Maxportal je u posjedu više dokumenata iz kojih proizlaze teške optužbe protiv više osoba u Upravnom i Nadzornom odboru Hrvatske poštanske banke koje su u razdoblju 2009.g. – 2015.g. kršile zakone i propise koji reguliraju rad kreditnih institucija, prikazivali neistinite podatke u financijskim izvješćima i poslovnim knjigama, kršile Zakon o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke, te činile brojne druge nezakonitosti i nepravilnosti koje su u konačnici rezultirale  prijavama protiv Čede Maletića i dr., te tužbama klijenata HPB-a protiv Banke u iznosu većem od milijardu kuna.

ZLOUPORABE I MANIPULACIJE BANKARSKOG EKSPERTA ČEDE MALETIĆA!

Pred  povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interese nalazi se i prijava protiv Čede Maletića kojom se tereti da je za vrijeme obnašanja javne dužnosti predsjednika uprave Banke HPB-a istovremeno bio član nadzornih odbora u tri trgovačka društva u 100% vlasništvu Hrvatske poštanske banke d.d., te protivno zakonu primao naknade za obavljanje funkcija u nadzornim odborima. Povjerenstvo je izvršilo provjeru osnovanosti i vjerodostojnosti navoda sadržanih u podnesenoj prijavi, te je na temelju prikupljenih podataka, obavijesti i dokumentacije steklo saznanja koja upućuju na povredu zakona.

CVITAN, MALETIĆ, OREŠKOVIĆ

Odlukom Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa od 07.travnja 2016.g.  pokrenut je postupak protiv dužnosnika Čede Maletića, bivšeg predsjednika uprave HPB-a u mandatu 2009.g. – 2014.g., te se nakon prikupljanja cjelovite dokumentacije očekuje i konačna Odluka Povjerenstva kojim predsjeda Dalija Orešković, a istragom treba utvrditi tokove novca i visinu iznosa koji su uplaćivani u korist Čede Maletića u razdoblju 2009.g- 2014.g.

Protiv Čede Maletića i više članova Upravnog i Nadzornog odbora HPB-a podnijete su prijave zbog smanjene adekvatnosti kapitala Hrvatske poštanske banke ispod zakonom propisanog minimuma, zbog neiskazivanja sudskih sporova u financijskim izvješćima HPB-a na način propisan Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukama HNB-a, zbog neiskazivanja rezervacija od strane uprave HPB-a po sudskim sporovima sukladno zakonu, Odlukama i pravilnicima HNB-a, te zbog raznih manipulacija i zlouporaba, te protupravnog postupanja Uprave  i Nadzornog odbora HPB-a koje se očituju u nezakonito isplaćenim otpremninama članovima Uprave Čedi Maletiću, Boženki Mostarčić i Tanji Šimunović u iznosu većem od 6 milijuna kuna, a koja isplata je izvršena nezakonitim postupanjem novog predsjednika Uprave HPB-a Tomislava Vujića i članice Uprave HPB-a Dubravke Kolarić uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. Dražena Kobasa, iako je Banka iskazala gubitak u iznosu od 630.820.000,00 kuna (javna objava HPB d.d. 2014.g., str. 33).

Također, prijavljeno je više osoba iz Hrvatske poštanske banke koje su prodavale imovinu pod zalogom Banke u stečajnim postupcima  i po deset puta nižoj cijeni od tržišne unaprijed dogovorenim i odabranim kupcima čime je na štetu Banke ostvarena protupravna imovinska korist kupaca čije tokove novca treba istražiti, te prijave protiv više odgovornih osoba HPB-a i odvjetničkih društava koji su u nekim postupcima predstečajnih nagodbi postupali na štetu HPB-a i vjerovnika zbog čega su podnijete prijave nadležnim tijelima i institucijama.

Prema dostupnim informacijama protiv Čede Maletića i pojedinih članova uprave su u tijeku istrage i po ostalim prijavama kojima se terete za štetu Hrvatskoj poštanskoj banci prouzročenu nezakonitim isisavanjem novca sa računa Banke na ime isplata otpremnina, naknada za članstvo u Nadzornim odborima tvrtki u vlasništvu HPB-a, te isplata plaća u iznosima višestruko većim od propisane Odlukom Vlade RH koja je bila na snazi u razdoblju 2009.g. – 2011.g.

Istraga bi trebala razotkriti i sve korisnike povlaštenih kredita koji su u HPB-u plasirani političkim elitama i povlaštenim strukturama po kamatnim stopama do 4% godišnje, što je znatno manja kamatna stopa od one po kojoj je Hrvatska poštanska banka plaćala godišnju naknadu klijentima koji su oročavali i deponirali sredstva u Banci čime je HPB-u prouzročena šteta u milijunima kuna.

Hrvatski sabor je uputio nalog državnom odvjetništvu, te nadležnim tijelima i institucijama postupiti po prijavi grupacije Fantasyland protiv odgovornih osoba HPB-a Čede Maletića, Tomislava Vujića, Dubravke Kolarić i dr., a prema dostupnim informacijama pred Županijskim sudom u Zagrebu se vodi kazneni postupak po kaznenim prijavama grupacije Fantasyland iz 2013.-te godine, no još uvijek ne raspolažemo sa informacijama u koje se stadiju postupak nalazi.

PRILOG:

 • Odluka Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa od 07.travnja 2016.g. kojom se pokreće postupak  protiv dužnosnika Čede Maletića
 • Dopis Hrvatskog sabora od 09.ožujka upućen prema DORH-u, Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci, Predmet: prijava Fantazija projekt i dr.

 

 

 

PRAVOMOĆNA PRESUDA PROTIV ČEDE MALETIĆA ZA SLUČAJ IMEX BANKA!  MILIJUNI KUNA KROZ OTPREMNINE I LAŽNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA!

Maxportal je već objavio i pravomoćnu presudu protiv Čede Maletića koji je kao predsjednik uprave IMEX Banke nezakonito isplaćivao bonuse na svoj privatni račun čime je oštetio IMEX banku u iznosu većem od 750.000,00 kuna koje je uzeo 2008.g. što sa zakonskom zateznom kamatom iznosi oko 1.8 milijuna kuna. U obrazloženju pravomoćnog rješenja Općinskog suda u Splitu stoji da je Čedo Maletić 2007. godine kao predsjednik uprave IMEX Banke isplatio na svoj račun nepripadajući bonus u iznosu od 750.000,00 kuna na koji nije platio porez prema državi iz čega proizlazi da je Maletić stekao protupravnu imovinsku korist u iznosu od 750.000,00 kuna i oštetio državni proračun u iznosu većem od 300.000,00 kuna.

Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Splitu Čedi Maletiću je naloženo vratiti protupravno prisvojeni iznos od 750.000,00 kuna vlasnicima – dioničarima IMEX Banke zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 23. lipnja 2008.g., a što približno iznosi oko 1.800.000,00 kuna. Također, tom presudom Čedo Maletić ima sudski nalog vlasnicima IMEX Banke isplatiti i troškove sudskog postupka u iznosu od 85.000,00 kuna zajedno sa pripadajućim kamatama od dana donošenja prvostupanjske presude 19. veljače 2014.godine.

Osuđeni bankar Čedo Maletić je iskustvo i znanje stekao kao viceguverner Hrvatske narodne banke i izvršni direktor sektora za kontrolu i nadzor banaka, nakon čega je stečena znanja i iskustva primijenio kao predsjednik uprave IMEX Banke u razdoblju 2008/2009 god.,  te potom i predsjednik Uprave Hrvatske poštanske banke u razdoblju 2009.g.- 2014.g. .

Postavlja se sasvim logično pitanje, koji su motivi za Čedu Maletića bili presudni pri donošenju odluke da sa mjesta viceguvernera Hrvatske narodne banke preuzme mjesto predsjednika Uprave IMEX Banke, a potom mjesto predsjednika uprave Hrvatske poštanske banke u kojoj su mjesečna neto primanja višestruko niža nego u IMEX Banci?

Zasigurno ne ljubav prema IMEX banci ili domoljublje kada je u pitanju Hrvatska poštanska banka.

Milijuni su razloga koji govore u prilog tome, uglavnom na privatnim računima Čede Maletića i ekspertnog tima bankarskih stručnjaka.

Ali, kako stvari stoje, odgovore će zasigurno dati nadležna tijela i institucije.

D. Lukić/Foto:


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •