RAMLJAK: Todorić je lagao, od Agrokora je uzeo 650 mil. kn kredita koje nije vratio

9 listopada, 2017 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nakon što je prošli četvrtak objavljen izvještaj za glavne Agrokorove kompanije izvanredni povjerenik Ante Ramljak privremenom je vjerovničkom vijeću predstavio cjelokupno revizorsko izvješće o stanju u koncernu.Ivica Todorić je sakrio 3,9 milijardi kuna obveza, 2,3 milijarde troškova i 2,1 milijardi kuna u novcu.  Todorić je obilno i kreditirao sam sebe, a te je zajmove prikazivao kao gotov novac na računu tvrtke. Ramljak je zbog svega navedenog podnio ‘kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba koje su bile u kompaniji 2016. godine.

Izvijestio je kako je prije ove prezentacije imao sastanak s vjerovničkim vijećem kojem je iznio podatke iz izvještaja. Članovi vijeća bili su šokirani, no brojke su brojke, dodao je Ramljak. Izrazio je nadu da ovo neće spriječiti nagodbe. Sad znamo odakle krećemo.

Prezentirajući podatke iz izvješća, Ramljak je naglasio kako konsolidirani gubitak Agrokor Grupe za 2016. godinu iznosi 11,04 milijardi kuna, ukupne obveze bile su 56,28 milijardi, a gubitak iznad vrijednosti kapitala 14,5 milijardi.

Najzanimljiviji podatak je da su 2,2 milijarde kuna stavljane na posebni račun, revizori taj novac nisu vidjeli. Na posebnom računu su bili jer je odlučeno da će kompanija biti izlistana na burzi i svi troškovi vezani uz listanje bit će prikazani kao troškovi kompanije. Ako se odustane od prodaje dionica na burzi, ti troškovi postaju troškovi kompanije. Riječ je od 2,2 milijarde kuna.

Rekao bih da je tu najviše privatnih troškova. Nikad prije nisu bili prikazivani i to je sporno. Dobit se svake godine podizala za taj iznos, a dobit se isplaćivala kao dividenda, naglasio je Ramljak.

Ramljak je naglasio da danas prezentirani nalazi nemaju izravan utjecaj na operativno poslovanje kompanija Agrokora u 2017. godini, koje je izvanredna uprava stabilizirala u periodu od travnja do lipnja ove godine te je nakon uspješno odrađene sezone poslovanje ovih kompanija stabilno.

Revizija obuhvaća 27 društava obveznika zakonske revizije u RH, tri društva u Srbiji te tri u BiH. Opseg konsolidacije u 2016. obuhvaća 80 društava, od čega 42 u Hrvatskoj. Izvještaji su pripremljeni po načelu neograničenosti poslovanja. Rezultati revizije sadržavaju značajne ispravke izvještaja ranijih razdoblja. Prezentacija obuhvaća konsolidirane rezultate Agrokor Grupe i Agrokor d.d., naglasio je povjerenik Ramljak.

Konsolidirani gubitak Agrokor Grupe, koja obuhvaća Agrokor d.d. i povezana društva, za 2016. godinu iznosi 11,04 milijardi kuna, dok je u 2015. taj gubitak, nakon prepravljenih izvješća, bio 3,6 milijardi kuna. Ranija uprava Agrokora za 2015. iskazala je konsolidiranu neto dobit na razini grupe od 1,17 milijardi kuna.

Razlika između ranije iskazane i danas objavljenog rezultata za 2016. tako iznosi 4,78 milijardi kuna.

Ukupna imovina Agrokora zadnjeg dana 2016. bila je 41,75 milijardi kuna, te je bila 10,3 milijardi manja nego što pokazuje izvješće za 2015. Ukupnu imovinu krajem 2015. revizori su smanjili za 752 milijuna kuna, na 52 milijarde kuna.

Ukupne obveze Agrokor grupe, prema revizorskom izvješću, iznosile su na kraju 2016. godine 56,28 milijardi kuna. Prepravljeno izvješće za 2015. govori o konsolidiranim obvezama od gotovo 55 milijardi kuna, naprema 45,3 milijarde, koliko je iskazala prijašnja uprava. To je razlika od 9,7 milijardi kuna.

Ukupni kapital Agrokor grupe na kraju 2016. bio je negativan, odnosno evidentiran je gubitak iznad vrijednosti kapitala od 14,5 milijardi kuna.
Krajem 2015., prema revizorima, koncern je imao gubitak iznad visine kapitala od 2,9 milijardi kuna, dok je ranija uprava u svom izvješću iskazivala kapital u plusu od 7,5 milijardi kuna.

Kako stoji u revizorskom izvješću, kapital Agrokor grupe smanjen je za 2015. i 2016. za nešto više od 22 milijarde kuna.

Agrokor d.d., prema revizorskom izvješću, u 2016. poslovao je s gubitkom od 10,84 milijardi kuna, nakon godinu ranije zabilježenih 1,3 milijarde kuna. Gubitak za 2015. revizija je prepravila, budući da je ranija Uprava izvijestila o 198 milijuna kuna gubitka.

Ukupna imovina Agrokora d.d. bila je na kraju 2016. 15,4 milijardi kuna, otprilike 10 milijardi kuna manje nego krajem 2015. godine. Ukupne obveze Agrokora d.d. iznosile su na kraju prošle godine 28,9 milijardi kuna. Na kraju 2015. ukupne obveze (prepravljene) bile su 27,89 milijardi kuna, odnosno za 7 milijardi više nego je ranija uprava bila izvijestila. Gubitak iznad visine kapitala Agrokora d.d. s posljednjim danom prošle godine bio je 13,5 milijardi kuna.

Računovodstvene nepravilnosti

U izvješću se navodi kako je PwC pismom obavijestio izvanrednu upravu o računovodstvenim nepravilnostima uočenima tijekom revizije, a “koje mogu ukazivati na potencijalne protuzakonite radnje”. Riječ je o prikrivanju primljenih pozajmica i/ili kredita, kao i troškova poslovanja i troškova kamata koji su prikazani kao potraživanja prema vlasniku. Također, u PwC-u su ukazali i na nepravilnu klasifikaciju imovine i rezervi, nepravilno prikazivanje pozajmica kao vlasničkog kapitala te nepravilno prikazivanje danih pozajmica kao novca i novčanih ekvivalenata.

Konkretno, neprikazano ili krivo iskazano je 3,9 milijardi kuna obveza po kreditima, 2,3 milijarde operativnih i financijskih troškova za razdoblje od 2010. do 2015. te 2,1 milijardu kuna krivo prikazanog novca i novčanih ekvivalenata, što je ispravljeno u izvješću za 2015. Utvrđeno je i da ranije nisu iskazani dani krediti i potraživanja u iznosu od 2 milijarde kuna.

Također, utvrđeno je i nepravilno korištenje tzv. metode udjela u Agrokoru d.d. Od 2006. do 2011., što je rezultiralo ispravkom vrijednosti udjela u iznosu od 3,5 milijarde kuna, tj. Za toliko su bili precijenjeni prihodi.

U sklopu prezentacije izvanredni povjerenik Ante Ramljak pojasnio je da je vlasnik Ivica Todorić bio sklopio s Agrokorom d.d. sporazum prema kojem se reguliraju troškovi povezani s inicijalnom javnom ponudom (IPO) društva i/ili dijela društva Agrokor, a koji se prema tom sporazumu odnose na troškove raznih savjetnika i ostale troškove povezane s navedenom transakcijom.
Navedenim sporazumom je ugovoreno da će Ivica Todorić nadoknaditi spomenute troškove u slučaju da se IPO dogodi, a u protivnom će troškove snositi Agrokor.

Sporazumom o raskidu Sporazuma o snošenju mogućih negativnih efekata IPO Agrokora d.d., čiji je rok realizacije bio 30. prosinca 2018. godine, od 14. prosinca 2016. godine između Ivice Todorića i Agrokora d.d., navodi se da temeljem analize svih dostupnih podataka i činjenica da do realizacije predmetnog projekta nije i niti će doći () stranke Sporazum raskidaju s danom 14. prosinca 2016. godine.

Taj Sporazum o raskidu izrijekom potvrđuje da su se Agrokor d.d. i Ivica Todorić 14. prosinca 2016. suglasili da do IPO Agrokora nije i niti će doći te su svi troškovi navodno povezani s ovim projektom, a koji nisu bili prikazivani niti knjiženi od 2010. do 2015. godine, postali trošak 2016. godine. U sklopu revizije utvrđeno je da se samo dio tih troškova odnosi na IPO.

Što se neiskazivanja ili krivog klasificiranja obveza tiče, utvrđeno je da su ukupni neiskazani krediti iznosili 2,9 milijardi kuna te krivo klasificirane obveze (po kreditu Adrisa) jednu milijardu kuna, što rezultira neiskazanim i/ili krivo klasificiranim obvezama po kreditima u iznosu od 3,9 milijardi kuna.

Nepravilno klasificiranje danih pozajmica i depozita kao novca ili novčanih ekvivalenata rezultiralo je time da je kao novac prikazano 2,6 milijardi kuna umjesto 573 milijuna kuna, odnosno 2,1 milijarda kuna više.

Provedena su i vrijednosna usklađenja – na nematerijalnoj imovini u iznosu od 1,5 milijardu kuna u 2015. (vezano uz Konzum Sarajevo) i 2,1 milijarda kuna u 2016. (pretežno Mercator brand); na zalihama u iznosu od 2,8 milijarde kuna u 2015. i 2,1 milijarde kuna u 2016.; na zajmovima i potraživanjima u iznosu od 0,4 milijarde kuna u 2015. i 1,9 milijardu kuna u 2016.

O Todorićevim optužbama Ramljak je rekao da na blogove ne odgovara. Ne mislim voditi polemiku kroz medije s Ivicom Todorićem. Njemu je najteže, on najbolje zna što se događalo. On je u situaciji da brani sebe i kao strategiju je odabrao napad. Nema smisla da ja njemu putem medija bilo što odgovaram, kazao je Ramljak.

AGROKOR – Nalazi Revizije za 2016. godinu – Agrokor Grupa i Agrokor d.d by Maxportal.hr on Scribd


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •