SNIMLJEN KRIMINAL NA TRGOVAČKOM SUDU U ZAGREBU: Sudac Miljenko Dolenc krivotvorio zapisnik

siječanj 12, 2018 maxportal
Share Button

MAXPORTAL posjeduje ekskluzivnu audio snimku i Zapisnik sa rasprave Trgovačkog suda u Zagrebu u predmetu tužbe radi naknade štete Fantazija projekt d.o.o. protiv Hrvatske poštanske banke d.d. održane dana 21. prosinca 2017.g., a na kojem ročištu je audio zapisom zabilježeno krivotvorenje zapisnika kao službene isprave od strane uređujućeg suca u tom predmetu Miljenka Dolenca.Sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Miljenko Dolenc koji vodi predmet krivotvorio je zapisnik na način da je protivno zakonu iz zapisnika brisao dijelove rasprave koja je trajala 20 minuta, a što javnost može jasno utvrditi iz audio zapisa sa održane rasprave pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 21. prosinca 2017.g. i Zapisnika Trgovačkog suda u Zagrebu od 21. prosinca 2017.g. u kojem su izbrisani dijelovi rasprave i odluke suda koje je sudac Dolenc unio u zapisnik, a potom te iste odluke izbrisao iz zapisnika kao da nikada nisu donijete.

Člankom 125. Zakona o parničnom postupku određeno je kako se „Zapisnik mora voditi uredno, u njemu se ne smije ništa brisati, dodati ili mijenjati. Prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva“.

Sudac Miljenko Dolenc je na raspravi dana 21. prosinca 2017.g. postupao upravo suprotno, donio je odluke koje je unio u zapisnik, a potom je te iste odluke izbrisao iz zapisnika kao da nikada nisu donijete, a što je vidljivo iz sadržaja audio zapisa sa održanog ročišta 21. prosinca 2017.g. i Zapisnika Trgovčakog suda u Zagreba od 21. prosinca 2017.g.

Način na koji sudac Dolenc vodi predmet u kojem je VPS veći od 100 milijuna EUR-a najbolji su dokaz tome kako je državi zaista potrebna hitna i cjelovita reforma pravosuđa kojom će se takvi neodgovorni suci po hitnom postupku udaljiti od obnašanja sudačke dužnosti.

Glavna rasprava na kojoj je trebao biti ispitan kao svjedok predsjednik uprave Fantasylanda Slaven Čolak, održana je21. prosinca 2017.g., te je prije rasprave u predmet kao umiješač u postupku pristupio Boris Šimunić koji je sudu dostavio podnesak kao umiješač predlažući sudu stupanje u parnicu kao umiješača na strani tužitelja.

Iz sadržaja audio zapisa jasno proizlazi kako je sudac Dolenc prvo odbio prijedlog Borisa Šimunića za stupanje u parnicu kao umiješača na strani tužitelja bez da je uopće i pregledao dokumentaciju koja je dostavljena sudu. Prethodno navedenu odluku kojom se odbija prijedlog Borisa Šimunića za stupanje u parnicu kao umiješača na strani tužitelja, sudac Dolenc je uredno diktirao zapisničarki koja je odluku suda i unijela u Zapisnik.

Međutim, nakon što su opunomoćeni odvjetnici tužitelja grupacije Fantasyland zatražili od suda da se ispitaju svi svjedoci navedeni u tužbi, na toj istoj raspravi sudac Dolenc donosi novu odluku kojom se prihvaća Boris Šimunić kao umiješač na strani tužitelja, ali i odmah bez proučavanja dokazne dokumentacije sudac Miljenko Dolenc odbija provođenje dokaza Borisa Šimunića kao umiješača, a nakon čega slijedi prekrajanje zapisnika, brisanje iz zapisnika dijelova rasprave i prethodne odluke suca Dolenca kojom se odbija prijedlog Borisa Šimunića za stupanje u parnicu kao umiješača na strani tužitelja, a što je zakonom strogo zabranjeno.

Protuzakonito i neodgovorno postupanje suca Miljenka Dolenca koji krivotvori službene isprave te nakon više od 4 godine postupka još uvijek nema pojma o tome koji su svjedoci zaposlenici tuženika, a koji su zaposlenici tužitelja što je također vidljivo iz audio zapisa, jedan je od autentičnih primjera nezakonitog postupanja na našim sudovima.

I najobičnijem laiku koji je s pravom na Vi, jasno je da nešto u predmetu po mnogočemu podsjeća na korupciju, jer kako drugačije objasniti postupanje suca koji prvo odbija Borisa Šimunića kao umiješača na strani tužitelja, a potom na toj istoj raspravi 10 minuta kasnije prihvaća Borisa Šimunića kao umiješača na strani tužitelja ali odbija provođenje daljnjih dokaza, zatim nalaže zapisničarki brisanje dijelova zapisnika i odluke suda, te potom i zaključuje glavnu raspravu navodeć kako će ionako viši sud donijeti odluku u kojem pravcu treba ići…

Drugim rječima, sudac Dolenc je nakon više od četiri godine trajanja postupka u kojem je ispitao 4 svjedoka, dakle po jednog godišnje, naprasno odlučio raspravu zaključiti bez provođenja daljnjih dokaza, iako svjestan da će prvostupanjska presuda od strane višeg suda najvjerojatnije biti vraćena na ponovni prvostupanjski postupak kao što i sam navodi na raspravi o kojoj objavljujemo audio zapis.

 

Kamo se to gospodinu Dolencu odjednom žuri, za sada možemo samo nagađati, no i više je nego očito kako sudac Dolenc ima i neke tajne, samo njemu znane razloge koji ga prijekim putem tjeraju na završetak prvostupanjskog postupka.

A kako je u pitanju tužba protiv Hrvatske poštanske banke u iznosu većem od 100 milijuna EUR-a, sasvim je moguće da se možda radi i o milijunima razloga za takvo užurbano postupanje suca Miljenka Dolenca.

Zlouporabe i kršenje zakona pri obnašanju sudačke dužnosti su potpuno zasebna kategorija od neovisnosti pravosuđa koja mora biti zasnovano na zakonitom i pravilnom radu, a nikako ne neodgovornom ponašanju sudaca koji vode rasprave u milijunskim sporovima kao da se radi o prodaji voća i povrća na tržnici, pa se s pravom sumnja da se i presude donose na istovjetan način, neposrednim dogovorom i bez fiskalnog računa a što spada u sferu nadležnosti pravosudnih tijela koja su tek nedavno pokrenula akciju protiv organiziranog kriminala na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Sudaca poput Miljenka Dolenca zasigurno ima na pretek, ali samo u rijetkim slučajevima poput ovog postoje audio zapisi koji razotkrivaju kriminalne radnje sudaca koje narušavaju pravnu sigurnost i svrstavaju Hrvatsku na samo dno ljestvice zainteresiranosti stranih ulagača kojima je osnovni preduvjet za ulaganja upravo pravna sigurnost koje u Hrvatskoj očito još uvijek nema.

Stoga, najavljena reforma pravosuđa treba biti sveobuhvatna, a u njenu provedbu trebaju biti uključene sve nadležne pravosudne instance, prije svega Ministarstvo pravosuđa koje i po zakonu i po svojoj nadležnosti raspolaže mehanizmima za uklanjanje nezakonitog i nepravilnog rada sudova i pravosudnih tijela.

Ekskluzivno objavljujemo u cijelosti audio zapis sa ročišta Trgovačkog suda u Zagrebu dana 21. prosinca 2017.g. u predmetu tužbe grupacije Fantasyland radi naknade štete protiv Hrvatske poštanske banke d.d. i Zapisnik Trgovačkog suda u Zagrebu od 21. prosinca 2017.g.

Prilog: – audio zapis i Zapisnik Trgovačkog suda u Zagrebu od 21. prosinca 2017.g.

ZBOG MANIPULACIJA I KRIVOTVORENJA ZAPISNIKA VEĆ ZATRAŽENO IZUZEĆE SUCA DOLENCA!

Maxportal saznaje kako je u predmetu tužbe grupacije Fantasyland protiv Hrvatske poštanske banke već bilo zatraženo izuzeće suca Miljenka Dolenca zbog nezakonitog i nepravilnog rada jer je zakonskom zastupniku tužitelja protivno zakonu zabranio ispitivanje svjedoka pred Sudom.

Sudasc Dolenc krivotvorio je zapisnike na način da je u više navrata neistinito unosio tijek rasprave u zapisnike zbog čega je od strane tužitelja u više navrata zatraženo audio snimanje rasprava, a što je sudac Miljenko Dolenc u više navrata odbio.

No, na zadovoljstvo interesa pravde i pravne sigurnosti, rasprava Trgovačkog suda u Zagrebu dana 21. prosinca 2017.g. je snimljena audio zapisom, čime je sudac Miljenko Dolenc razotkriven u svom nezakonitom radu, te spriječen u nastavku daljnjeg krivotvorenja zapisnika što mu je očito postala već uhodana praksa.

Iz sadržaja audio zapisa sa održanog ročišta Trgovačkog suda u Zagrebu dana 21. prosinca 2017.g., i više je nego razvidno zbog čega se sudac Dolenc protivio snimanju rasprava koje kao sudac vodi, slijedom čega bi njegovo postupanje trebale preispitati nadležna tijela i institucije, prije svega Ministarstvo pravosuđa i Državno sudbeno vijeće.

Naravno, pod uvjetom da najavljena reforma pravosuđa nije još samo jedan u nizu populističkih istupa hrvatske političke scene s ciljem zataškavanja već godinama nagomilanog kriminala u samo dijelom korumpiranom pravosuđu, kako je to često u javnosti isticao bivši ministar pravosuđa Ante Šprlje.

Maxportal ekskluzivno objavljuje i dijelove stenograma iz audio zapisa sa ročišta Trgovačkog suda u Zagrebu dana 21. prosinca 2017.g. iz kojeg je razvidno na koji način sudac Miljenko Dolenc obnaša sudačku duzžnost:

UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: „Dobar dan“
SUDAC DOLENC: „Dobar dan“
SUDAC DOLENC: „Prisutni“
ODVJETNIK FANTASYLANDA BEROVIĆ: Rade Bomestar i Nikola Berovic odvjetnici
ODVJETNICA TUŽENIKA HPB-a HELENA JANKOVIĆ: Jankovic u zamjenu za Tonci Ravlic
SUDAC DOLENC: Konstatira se da je nazočan Boris Šimunić, jel
UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: Da.
SUDAC DOLENC: Da se konstatira da je neposredno prije ročišta predan podnesak
UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: Da, predao sam prije ročišta podnesak
SUDAC DOLENC: Predan podnesak Borisa Šimunića kao umješača na kojem predlaže stupanje u parnicu kao umješač na strani tužitelja
SUDAC DOLENC: Točka novi red, konstatira se da je podnesak predan u jednom primjerku
UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: Postovani sude, ja imam primjerak i za tuženika
SUDAC DOLENC: Prilaže isprave, točka novi red
UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: Imam da primjerak za tuženika
SUDAC DOLENC: Boris Šimunič predaje primjerak podneska punomoćnicima stranaka.Točka novi red, konstatira se da je nazočna Aleksndra Saša Dokmanović, novi red konstatira se da je predsjednik uprave tužitelja……..
SUDAC DOLENC: Znači, protivite se sudjelovanju umješača punomočnici tužitelja?
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Tužitelji se ne protive.
SUDAC DOLENC: Ne protive se sudjelovanja Boris Šimunića kao umješača na strani tužitelja, točka novi red, zamjenica punomočnika tuženika protivi se sudjelovanju Borisa Šimunića kao umješača s obzirom se radi zloporabi prava
ODVJETNICA HPB-a HELENA JANKOVIĆ: Jer je Boris Šimunić već sudjelovao kao javnost na raspravama a zahtjev dostavlja tek danas
SUDAC DOLENC: Jer je Boris ŠImunić već sudjelovao tijekom postupka i bio saslušavan
ODVJETNICA HPB-a HELENA JANKOVIĆ: A tek danas dostavlja podnesak ili tek na raspravi
SUDAC DOLENC: Ili tek na raspravi dostavlja podnesak s kojim prijavljuje sudjelovanje u postupku kao umješač, točka novi red, sud donosi rješenje odbija se Boris Šimunić sa prijedlogom za stupanje u parnicu kao umješač na strani tužitelja, obrazloženje u pisanom otpravku, novi red, dozvoljava se Borisu Šimuniću da prisustvuje današnjem ročištu, jel, točka novi red, punomočnici tužitelja o iznesenim navodima tijekom postupka
ODVJETNIK BEROVIĆ: Predlažemo saslušanje
SUDAC DOLENC: Koga?
ODVJETNIK BEROVIĆ: Kristine Grbavac i Jurice Milićevića
SUDAC DOLENC: Jesu li oni bili predloženi već?
ODVJETNIK BEROVIĆ: Da, u tužbi.
SUDAC DOLENC: Te predlaže da se saslušaju kao svjedoci
ODVJETNK BEROVIĆ: Na okolnosti iz ožujka i travnja 2009 godine kod prijenosa kreditnih obveza sa Borisa ŠImunića na društva Fantazija
SUDAC DOLENC: Kako je predloženo, koji je to podnesak da sad ne tražim u podnesku kojem
ODVJETNIK BEROVIĆ: U tužbi predloženi svjedoci
SUDAC DOLENC: A kako je to predloženo u tužbi.
ODVJETNIK BEROVIĆ: Prijenosa kreditnih obveza sa Borisa Šimunića na društvo Fantazija u ožujku i travnju 2009 godine tako je budući da su to službenici koji su bili zaduženi za to prebacivanje
SUDAC DOLENC: Oni su bili zaposlenic tužitelja?
ODVJETNIK BEROVIĆ: Tuženika.
SUDAC DOLENC: Molim, tuženika?
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Tuženika, tuženika, oni su obrađivali zahtjev u banci.
SUDAC DOLENC: Dobro.
ODVJETNIK BEROVIĆ: Dubravku Franjković
SUDAC DOLENC: Molim?
ODVJETNIK BEROVIĆ: Franjković, također zaposlenicu tuženika koja je sudjelovala ispred sektora HPB-a u radnjama vezanim uz ugovor o nagodbi od 08.09.2011.g. i 22.03.2012.g., ona je bila pomoćnik direktora sektora za naplatu potraživanja.
SUDAC DOLENC: Ujedno i svjedoka, kak se zove recite mi?
ODVJETNIK BEROVIĆ: Dubravka Franjković, …
ODVJETNICA HPB-a HELENA JANKOVIĆ: Tuženik se protivi saslušanju predloženih svjedoka jer je činjenično stanje i dokumentacija u spisu i sadašnjem stanju spisa
SUDAC DOLENC: Punomočnica tuženika istče saslušavanje svjedoka, a kako su to predložili punomočnici stranaka nepotrebno obzirom da činjenice na kojem se temelje saslušati ti svjedoci su proizlaze iz isprava koje prileže spisu, točka novi red. Sud donosi rješenje, daljnje dokaze ne provoditi, punomočnici tužitelja predlažu da se tužbenom zahtjevu u cijelosti udovolji. Zapravo ovako, mora mi ovo rješenje na odbijanje postat pravomoćno o tome a tek onda da ne bi bilo radi toga dalje ne provoditi na ročište na kojem će se zaključiti glavna rasprava u slijedit će pisanim putem nakon što rješenje. A zapravo ćemo ovako dajte stavite ovako gubimo puno vremena s tim vratite mi na početak da di je ovo prvo rješenje, dozvoljava se Borisu Šimuniću sudjelovanje kao umješača na strani tužitelja, zašto bi vas odbili to nema smisla i ovak cemo danas zaključit dozvoljava se sad ovo s prijedlogom.
ZAPISNIČARKA: Isto brisat
SUDAC DOLENC: Da, čemu da vas odbijam to nema smisla dozvoljava se Borisu Šimuniću stupanje u parnicu kao umješača na strani tužitelja, jel sad idemo dalje do kraja
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Gospon sudac, ja se ispričavam mislim meni je sve isto vi sudite i odlučujete ali vidim da on tu ima hrpu nekakvih prijedloga o kojima niste odlučili
SUDAC DOLENC: Ja sam reko, daljnje dokaze ne provodim jel
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Ok, ok, mislim niste konstatirali da on bilo šta predlaže sve ok sve pet isprika moja vidim neki spisi Općinskog suda nemam pojma
SUDAC DOLENC: Daljnje dokaze ne provodim
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Dobro dobro dobro, to se odnosi na njega shvaćam sad kad ste vratili nazad
ODVJETNICA HPB-a HELENA JANKOVIĆ: Umješač stupa u parnicu u stanju u kojem jeste
SUDAC DOLENC: Sad dodjete na raspravu sa hrpom nekih prijedloga sve znate od početka sudjelujete u tom postupku
BORIS ŠIMUNIĆ: Poštovani sude, nisam o svemu informiran jer ja već osam godina sa tuženikom nemam kontakt
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Zbog čega?
UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: Jer mi se ne obraćaju a informiran sam i upućen u stvari kad sam bio svjedok u ročištu i kad sam bio javnost nakon toga i nisam prije ni mogao pristupit a ovaj danas sam podnio taj podnesak
SUDAC DOLENC: Nije vam niko branio da budete javnost u postupku
UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: Ali ja već 8 godina nemam kontakt sa tuženikom bez obzira na mojih više upućenih zahtjeva za reguliranjem
ODVJETNICA HPB-a HELENA JANKOVIĆ: Umješač nije stranka u ovom postupku pa molim da se suzdržimo od daljnjih elaboriranja trenutačno što je on htio ili nije htio
UMIJEŠAČ BORIS ŠIMUNIĆ: Ja sam trenutno umješač u ovom postupku rješenjem suda
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Umješač je ok shvatili smo mi kolegice da će ovo danas bit zaključeno puno prije tak da ne morate vi sta da pokušamo
SUDAC DOLENC: Ovo može unedogled ić
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Može može vi radite svoj posao i radite, mislim sve štima
SUDAC DOLENC: Treba zaključit tu stvar a kako će se gore odlučit ja me znam ja bih to svakako ako se ukine bit će nekakva uputa u kojem pravcu jel pa ako se potvrdi to je to jel
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Moramo prvo vidjet šta će te vi sudit pa onda
SUDAC DOLENC: Prvo će se vidjet
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Prvo ćemo u neizvjesnosti pa ćemo onda dalje
SUDAC DOLENC: Sudac donosi rješenje rasprava je zaključena. Prvog veljače u 10 sati, pripremno ročište je bilo zaključeno, dokazi su se mogli predlagati do zaključenja pripremnog ročišta jel
ODVJETNIK BOMEŠTARI I BEROVIĆ: Kad su predloženi.
SUDAC DOLENC: Ne govorim o
ODVJETNIK BOMEŠTAR: Sve štima, samo gospon sudac zna se do kad umješač može uć u parnicu šta da je došao jučer iz Australije a uostalom vi ćete odlučit pa ćemo vidjet, onda kad stupi u parnicu pripadaju mu sva prava koja ima
SUDAC DOLENC: Obveze tužitelja se zna koje ima. (rasprava završena)

 

D. Lukić/foto:press

 

Komentari
Share Button