Državno odvjetništvo štiti kriminal u HPB-u i Hrvatskoj narodnoj banci

1 ožujka, 2017 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maxportal objavljuje dokumenta iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske od 18. travnja 2016.g. kojim je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu naloženo postupiti po prijavi grupacije Fantasyland iz Samobora koja je odgovorne osobe Uprave i Nadzornog odbora HPB-a prijavila za nezakonit rad i počinjenje više kaznenih djela kojim je nastala milijunska šteta Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. i državi kao većinskom vlasniku Banke.Dopis državnog odvjetništva od 18. travnja 2016.g. dostavljen je na znanje Hrvatskom saboru i Slavenu Čolaku, predsjedniku uprave Fantasylanda iz Samobora.

 Dopis Državnog odvjetništva od 18. travnja 2016.g.

 

Između ostalih Hrvatskom saboru i Državnom odvjetništvu prijavljeni su bivši predsjednik uprave HPB-a Čedo Maletić, sadašnji predsjednik uprave  HPB-a Tomislav Vujić i odgovorne osobe Nadzornog odbora HPB-a kojim je donedavno predsjedao Dražen Kobas za inezakonito  isplaćene bonuse i otpremnine u iznosu većem od 6 milijuna kuna, nezakonito otuđenje imovine pod zalogom banke i brojne druge nezakonitosti kojim je prouzročena šteta Banci i državi kao većinskom dioničaru.

KAZNENE PRIJAVE PROTIV UPRAVE I NADZORNOG ODBORA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE!

Maxportal je već objavio više dokumenata i video zapisa o kriminalnoj sprezi državnog odvjetništva i USKOK-a sa sudskim vještacima iz Splita koja vodi do čelnih ljudi državnog odvjetništva i USKOK-a, bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, bivšeg ravnatelja USKOK-a sada glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, te glavnog operativca tzv. „HPB Bankomat“ bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubčić koja je u veljači ove godine unaprijeđena na mjesto županijske državne odvjetnice u Zagrebu.

Vještačenje u predmetu „HPB Bankomat“  koje je naručio Mladen Bajić telefonskim putem od svog dugogodišnjeg poznanika Ante Blaževića kojeg poznaje više od 20 godina što je i sam vještak Blažević potvrdio pred Županiojskim sudom u Zagrebu plaćeno je po cijeni 11 puta većoj od propisane čime je državni proračun oštećen za više stotina tisuća kuna. Inače, vještak Ante Blažević poznat je i po tome što je u vrijeme izrade vještačenja 2010.g. pa sve do 2015.g. obnašao dužnost predsjednika Uprave nedavno posrnule Banke Splitsko Dalmatinske koja se nalazila u suvlasništvu Ecije Bajić Kuljiš, supruge glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića.

GRUPACIJA FANTASYLAND IZVIJESTILA SABOR – SABOR IZVIJESTIO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO (DINKO CVITAN) – DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO IZVIJESTILO ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU (SANI LJUBIČIĆ) – KAZNENIM PRIJAVAMA IZGUBIO SE TRAG!

Grupacija Fantasyland iz Samobora putem dopisa izvijestila je Vladu i Sabor Republike Hrvatske o nezakonitostima i nepravilnostima u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d., te Hrvatske narodne banke koja je zaštitila kriminal u HPB-u i nije poduzela odgovarajuće mjere kojim bi spriječila nezakonito otuđenje više od 6 milijuna kuna sa računa Hrvatske poštanske banke u korist privatnih računa bivšeg predsjednika uprave HPB-a Čede Maletića i dr.

U pismu se između ostalog navodi kako su prijave grupacije Fantasyland upućene prema Hrvatskoj narodnoj banci iz razloga što je uprava Hrvatske poštanske banke d.d. postupala protivno Zakonu o kreditnim institucijama i Odlukama HNB-a zbog čega su predsjednik uprave Tomislav Vujić i članovi uprave HPB-a prijavljeni zbog ne iskazivanja sudskih sporova u financijskim izvješćima HPB-a na način propisan Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukama HNB-a, te zbog ne iskazivanja rezervacija od strane uprave HPB-a po sudskim sporovima sukladno zakonu, Odlukama i pravilnicima HNB-a kojima je propisana obveza, način i visina rezervacija po sudskim sporovima.

Nadalje u prijavi se navodi kako adekvatnost kapitala Hrvatske poštanske banke d.d. od  6,8% predstavlja okolnost zbog koje je Hrvatska narodna banka imala obvezu odmah i bez odlaganja postaviti posebnu upravu ili povjerenika što od strane Hrvatske narodne banke protivno zakonu nije učinjeno, te isto pokazuje selektivnost u primjeni zakona i pravila koji očito ne vrijede jednako za sve.

Također, u pismu se navodi kako je Hrvatska narodna banka odgovorna jer nije izdala rješenje o zabrani isplate dividende i bonusa uslijed pada adekvatnosti kapitala Banke ispod zakonom propisanog minimuma, te izvršenih dodatnih rezervacija utvrđenih od strane HNB-a što je rezultiralo nezakonitom isplatom 6,4 milijuna kuna otpremnine članovima Uprave Čedi Maletiću, Boženki Mostarčić i Tanji Šimunović (javna objava HPB d.d. 2014.g., str. 33), a koja isplata je izvršena nezakonitim postupanjem novog predsjednika Uprave HPB-a Tomislava Vujića i članice Uprave gđe. Dubravke Kolarić uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. Dražena Kobasa, iako je Banka iskazala gubitak u iznosu od 630.820.000,00 kuna.

 

Nadalje se u prijavi navodi kako je sukladno zakonu, Hrvatska narodna banka obvezna izvršiti kontrolu i nadzor, te u slučaju utvrđenja nezakonitosti i nepravilnosti u radu Hrvatske poštanske banke d.d. rješenjem naložiti otklanjanje istih, a protiv odgovornih osoba Hrvatske poštanske banke d.d., Uprave HPB-a i Nadzornog odbora HPB-a pokrenuti prekršajne postupke i ostale odgovarajuće mjere, jer u protivnom i sama snosi odgovornost za nastalu štetu.

Međutim, Hrvatska narodna banka je unatoč saznanjima o podnijetim tužbama Fantazija projekt i dr. protiv Hrvatske poštanske banke d.d. propustila izvršiti kontrolu vezano uz zakonsku obvezu iskazivanja sudskih sporova i rezervacija sredstava po sudskim sporovima, te nije sukladno zakonu kao regulator poduzela odgovarajuće mjere vezano uz prijavljene nezakonitosti i nepravilnosti u radu Hrvatske poštanske banke d.d. iako se poslovanje kreditnih institucija prati i kroz izvješća na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini.

U pismu grupacije Fantasyland se navodi „kako je radi općeg interesa potrebno utvrditi sve povlaštene kreditne plasmane u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., kao i one kreditne plasmane po kojim su otpisivani milijunski iznosi kroz stečajne postupke i predstečajne nagodbe, te utvrditi na koji je način rasprodavana imovina pod zalogom Banke trećim osobama  i po deset puta nižoj cijeni od tržišne.

No,  miljunima kuna državnog novca izbrisao se svaki trag, dijelom zbog nepostupanja Hrvatske narodne banke kao nadležne i odgovorne za zakonit i pravilan rad kreditnih institucija, dijelom zbog državnog odvjetništva koje štiti kriminal i u HPB-u i u HNB-u. I tako sve u krug. Pijava proslijeđena na postupanje iz Državnog odvjetništva RH u Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, odnosno iz ruku glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana u ruke svoje  bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić kojoj je  kao ravnatelj USKOK-a bio direktno nadređen i odgovoran zbog nezakonito isplaćienih više stotina tisuća kuna sudskim vještacima iz Splita u predmetu tzv. „HPB Bankomat“  i počinjene brojne zlouporabe u tom predmetu koje su već i javno objavljene.

Stoga, bankari nesmetano trošite opljačkane milijune, a DORH i pravosuđe su uz vas. Samo onaj dijelom korumpirani pravosudni sustav kako to često u javnosti ističe ministar pravosuđa Ante Šprlje.

ISISAVANJE 2 MILIJARDE KUNA PUTEM PRODAJE POTRAŽIVANJA NA ŠTETU DRŽAVE!

Rasprodajom imovine Banke iz stečajnih postupaka i predstečajnih nagodbi, te kroz prodaju potraživanja trećim osobama pokušava se zataškati kriminalne radnje uprave pod vodstvom Čede Maletića i Tomislava Vujića od više milijardi kuna, a u kojim malverzacijama su i brojni povlašteni krediti odobreni bivšim i sadašnjim političkim dužnosnicima. O nezakonitim isplatama milijuna kuna otpremnina  uprave Hrvatske poštanske banke pod vodstvom Tomislava Vujića i Čede Maletića govorio je i ministar Goran Marić.

Uprava Hrvatske poštanske banke na čelu s Tomislavom Vujićem nastavlja s aktivnostima u cilju smanjenja vrijednosti Hrvatske poštanske banke d.d. kroz prodaju potraživanja u iznosima od 15-30% vrijednosti čime se pogoduje interesnim skupinama na štetu Republike Hrvatske kao većinskog dioničara Banke.

Naime, Hrvatska poštanska banka se po istom modelu kao što je prodana i INA priprema za drugu fazu prodaje većinskog paketa dionica. Kroz umanjenje vrijednosti nekretnina i netransparentnu prodaju potraživanja bez javne ponude Banka rasporodaje imovinu pod zalogom Banke povlaštenim i unaprijed dogovorenim kupcima što će u konačnici po svemu sudeći dobiti i sudski epilog.

No kaznene prijave stoje pohranjene na sigurnom čekajući neki bolji trenutak, trenutno kod bivše Cvitanove zamjenice Sani Ljubičić.

Prilozi:

Fantasyland Vladi RH i Ministarstvu financija

Dopis Fantasylanda HNB-u i Vladi RH

 

Dopis Fantasylanda HNB-u, Vladi i Ministarstvu financija

 

Dopis Hrvatskog sabora upućen Državnom odvjetništvu

D. Lukić


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •