Polemika denatlnog tehničara i stomatologa u Dalmaciji koja će vas nasmijati, a tu je otvoreno pismo Predsjednici

3 svibnja, 2018 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Živana Radić, predsjednica Udruge dentalnih tehničara Hrvatske uputila je Otvoreno opismo predsjednici, premijeru, ministarstvu zdravstva i i Saboru i na zanimljiv i polemičan način upozorava na probleme s kojim se u Hrvatskoj suočavaju dentalni tehničari.Kros polemiku denatalnog tehničara i stomatologa na polemičan i slikovit način dočarava kakvo je stanje u hrvatskom zdravstvu.

Njeno otvoreno pismo objavljujemo bez intervencija:

PREDSJEDNICA RH
PREDSJEDNIK VLADE RH
ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

U Drnišu, 3. svibnja 2018.godine 

PREDMET: OTVORENO PISMO

MJESTO RADNJE:  Dentalni laboratorij u Dalmaciji

Dentalni tehničar: Kako vi doktori može dobiti 3 /4 cijene proteze koja je 4/5 moj rad i materijal ? Ja od 1/4 moram plaćati mirovinsko, zdravstveno, dopunsko, isplatiti plaću  kupovati materijal ( sav je iz uvoza) i na njega plaćati PDV, plaćati struju, vodu,  najam prostora, knjigovodstvo, plaćati porez na tvrtku, spomeničku rentu,  kupovati skupu opremu i na nju plaćati PDV, zanavljati i servisirati opremu i pratiti skupe edukacije.

To su moje 22 – 33 faze rada , 12-24 uložena materijala od kojih su neki izrazito opasni, zapaljivi, toksični i kancerogeni. To je moje neograničeno radno vrime,  moji slobodni dani, godišnji odmori (kojih nemam) , moje slobodno vrime s dicom obitelji, moja muka , trud i trošak ako se rad ponavlja vašom ili mojom greškom.

Vidite doktore i Vi sve ovo moje dobijete 3 puta dodatno na vašu plaću, za samo  1/5 vašeg udjela u izradi proteze, za vaših 5 faza rada i 2 utrošena materijala.

Doktor – Stomatolog: Pa ja sam doktor. Bez mene ti ne možeš raditi. Da tražimo da vi radite proteze, da, to bi bilo najbolje. I nije istina da mi dobijemo 3/4 . To je najveća  glupost. Ja ne vidim te novce.

D. tehničar: Kako ne vidite doktore. Pa misečno dobijate 50. 000 kn. Pola od toga vam je  hladni pogon i glavarina za koje ne morate stavit ni ključ u bravu. Di to na svitu postoji da dobijete plaću za koju ne morate ništa radit? Samo u Hrvatskoj.

A zašto ortoped ne dobije još dodatno na plaću 3/4 cijene svake umjetne noge,  ortopedskih cipela, invalidskih kolica,…. ? Zašto kirurg ne dobije još dodatno  na plaću 3/4 cijene svakog umjetnog srca, ruke, noge, kuka, oka, nosa, ……..?

Doktor-stomatolog: Oni ne dobiju ništa, zato jer tu nemaju šta radit. I šta je vas briga koliko ja dobijem”?

D.tehničar: Doktore, pa kako nemaju šta radit? A ko to odrađuje i ugrađuje? Zar to nisu sati mukotrpnih operacija, dijagnostika, pripreme, odgovornost, zar tu nije cili tim, sala , oprema, materijal?

Doktor-stomatolog: Ne znam zašto oni ne dobiju, ali zar nije uvik bilo da doktor dobije 2/3
proteze?

D.tehničar: Da doktore, to je bilo prije na crno. Zar nije prije sve išlo u fond i iz toga smo  svi dobivali plaće : doktori, tehničari, asistenti, spremačice; plaća se hladni  pogon, kupovala oprema, materijal , a pacijenti dobivali sve odmah i besplatno? Od privatizacije Vi sami sve to dobijete, mene nigdi nema, a od moga rada još uzmete 3/4 . Pacijenti ne dobivaju šta ih pripada i naplaćujete im šta hoćete,  naravno bez računa. Doktore, zar je to normalno?

Doktor izlazi van iz laboratorija, a hrabri dentalni tehničar više nikad nije dobio rad od tog doktora.

Poštovani!

Mi dentalni tehničari, molimo Predsjednicu, Premijera, Ministre, Državne tajnike, ….sve koji surađujete s drugim djelatnicima, da u svoj rad uvedete praksu stomatologije i da svi više rangirani uzmu 3/4 plaće od svog timskog suradnika. Ako je to pune 23 g. (od privatizacije) praksa stomatologa prema dentalnim tehničarima, zašto ne bi bila i svih Vas koji ste nam to priredili, koji za to znate i to ne zaustavljete.

Naravno još je poželjno da prisilno budete članovi Komore ( i plaćate članarinu) koja je zajedno sa svima vama od nas napravila roblje, stvorila monopol nad našom strukom i donijela Zakon koji nam ne ostavlja mogućnost izlaska.

Sa željom i nadom da u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu svi zaposlenici imaju jednaka prava; da nitko ne bude roblje kao što su dentalni tehničari; da svi pacijenti ostvare zagarantirana prava iz zdravstvenog osiguranja za koja izdvajaju iz svojih osobnih dohodaka ili su izdvajali cijeli radni vijek. Za jako , snažno i pravedno javno zdravstvo dostupno svima.

Predsjednica UDT RH
Živana Radić

 

P.S. U prilog Vam dostavljamo primjedbe i prijedloge za izmjenu Nacrta priijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojima smo se preko E-savjetovanja uključili u javnu raspravu.

Primjedbe i prijedlozi na NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 46.

(1) Na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti privatnu praksu obavlja zdravstveni radnik u ordinaciji (u daljnjem tekstu: ordinacija) pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.  

(2) U ordinaciji se može obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, medicine rada/medicine rada i sporta te specijalističko-konzilijarna djelatnost. 

(3) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na ordinacije, odgovarajuće se primjenjuju na medicinsko-biokemijske laboratorije, privatne prakse za zdravstvenu njegu u kući, privatne prakse fizioterapeuta, privatne prakse primalja, privatne prakse dentalnih tehničara, privatne prakse sanitarnih inženjera, privatne prakse radnih terapeuta i ljekarne u kojoj se obavlja ljekarnička djelatnost kao privatna praksa.

Članak 46. Ad (3)

Članak 46., stavak 3: zbog postojećeg kaotičnog stanja struke, te zaštite dentalnih tehničara koji svoju djelatnost obavljaju u javnim ustanovama (DZ-a, poliklinikama i fakultetima) i dentalnih tehničara privatne prakse, tražimo definiranje i odvajanje javnih i privatnih usluga, što bi u konačnici dovelo do uvođenja/uspostavljanja reda u struci, zaustavljanja potkradanja državnog (zdravstvenog) proračuna, utaje poreza, rada na crno i sive zone.

Članak 49.

(1) Zdravstveni radnik prvostupnik i zdravstveni radnik srednje stručne spreme mogu obavljati privatnu praksu iz svoje stručne spreme i to:

– medicinske sestre – medicinski tehničari

– primalje

– fizioterapeuti

– dentalni tehničari

– radni terapeuti.

(2) Fizioterapeuti i radni terapeuti mogu obavljati privatnu praksu iz svoje stručne spreme samostalno.

(3) Medicinske sestre – medicinski tehničari te primalje iz stavka 1. ovoga članka poslove zdravstvene njege bolesnika, odnosno poslove primaljske skrbi obavljaju samostalno.

(4) Zdravstveni radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati odgovarajuće obrazovanje zdravstvenog usmjerenja te ispunjavati uvjete iz članka 47. stavka 1. točke 2. – 8. ovoga Zakona.

(5) Državljani drugih država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini B1 sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za strane jezike.

(6) Zdravstveni radnik prvostupnik i zdravstveni radnik srednje stručne spreme – stranac može obavljati privatnu praksu prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima iz članka 47. stavka 1. točke 1. te 3. – 8. ovoga Zakona te ako ispunjavaju uvjet poznavanja hrvatskog jezika, najmanje na razini B1 sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za strane jezike.

(7) Uvjet iz članka 47. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona zdravstveni radnik mora ispuniti danom početka obavljanja privatne prakse.

Nastavno na stavak 1., dodati novi stavak koji glasi: Dentalni tehničari – iz stavka 1. ovog članka poslove dentalne tehnike obavljaju samostalno u suradnji s doktorom dentalne medicine.

Nadopuna je neophodna zbog: -reguliranja odnosa HZZO-a spram struke i vraćanja autonomije struke -pravednijeg vrednovanja rada dentalnog tehničara i preraspodijele cijene rada protetskog pomagala (koja je do sada bila ¼ dentalnom tehničaru, a ¾ doktoru dentalne medicine što je nedopustivo jer je 4/5 pomagala rad i materijal dentalnog tehničara) -odvajanja cijene rada dentalnog tehničara i doktora dentalne medicine -sudjelovanja u formiranju realnije, pravednije i isplativije cijene pomagala HZZO-a (moguće stomilijunske uštede u zdravstvenom sustavu) -uvođenja jedinstvenog cjenika protetskog pomagala koji bi garantirao zajamčenu cijenu i kvalitetu i regulirao kvalitetu rada i materijala -određivanje odgovornosti i troškova za neadekvatan i ponovljen rad (što je do sada uvijek bilo stavka dentalnog tehničara)

Članak 54.

(1) Zdravstveni radnici iz članka 47. ovoga Zakona mogu imati samo jednu ordinaciju, ljekarnu ili medicinsko-biokemijski laboratorij, a zdravstveni radnici iz članka 49. ovoga Zakona samo jednu privatnu praksu u svojoj struci.

(2) Zdravstveni radnici iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poslove privatne prakse osobno.

(3) Zdravstveni radnik iz članaka 47. i 49. ovoga Zakona može primiti u radni odnos jednog zdravstvenog radnika iste struke.

(4) Zdravstveni radnici iz članka 47. ovoga Zakona mogu obavljati djelatnost u privatnoj praksi u timu s jednim ili više zdravstvenih radnika i/ili nezdravstvenih radnika srednje stručne spreme ili prvostupnika.

(5) U istoj ordinaciji, odnosno medicinsko-biokemijskom laboratoriju mogu obavljati privatnu praksu dva tima iste djelatnosti u smjenskom radu.

(6) Dva zdravstvena radnika iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona, koji obavljaju privatnu praksu  u istoj djelatnosti, mogu obavljati privatnu praksu u smjenskom rad.

Komentar na stavak 3. Zdravstveni radnik iz čl.49. ovog zakona može primiti u radni odnos jednog ili više zdravstvenih radnika iste struke, te je obavezan omogućiti, izvršavati i jamčiti zaposleniku sva prava iz kolektivnog ugovora.

Članak 56.

 1) Preporučenu cijenu zdravstvenih usluga koje pruža zdravstveni radnik u privatnoj praksi u ordinaciji izvan mreže javne zdravstvene službe utvrđuje nadležna komora.

(2) Cijene zdravstvenih usluga zdravstvenog radnika iz stavka 1. ovoga članka iz opsega dodatnoga i privatnoga zdravstvenog osiguranja određuje društvo za osiguranje.

Nadopuna stavka 1. i stavka 2.: Preporučene cijene zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja u ugovorenim ordinacijama i laboratorijima moraju biti samo i isključivo cijene HZZO-a. Cijene zdravstvenih usluga u privatnim ordinacijama i laboratorijima trebaju biti jedinstvene i strogo poštivane, ako iste utvrđuje nadležna Komora (zbog zaštite pacijenata i zbog zlouporabe djelatnosti ) sve nepravilnosti i odstupanja trebaju biti strogo sankcionirane.

Članak 103. 

(1) Dom zdravlja je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti. 

(2) Dom zdravlja pruža zdravstvenu zaštitu obavljanjem djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, dentalne tehnike, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, medicine rada/medicine rada i sporta, logopedije, laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike, sanitetskog prijevoza, ljekarničke djelatnosti, fizikalne terapije, patronažne zdravstvene zaštite, zdravstvene njege te palijativne skrbi, kao i obavljanjem specijalističko-konzilijarne djelatnosti.

(3) Dom zdravlja mora osigurati provođenje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ako obavljanje tih djelatnosti sukladno mreži javne zdravstvene službe nije drukčije organizirano.

 (6) Dom zdravlja može organizirati radne jedinice za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka, u skladu s mrežom javne zdravstvene službe.

Tražimo Zakonom zajamčenu sigurnost dentalnih tehničara koji su zaposlenici javnih ustanova (DZ-a, poliklinika, fakulteta ), a koji ne žele u privatnu praksu. Ukoliko dođe do primjene ovog Zakona, doći će do potpune privatizacije ordinacija dentalne medicine, u kojima se radno mjesto dentalnog tehničara dovodi u pitanje.

Također, tražimo potpuno odvajanje javnih i privatnih dentalnih laboratorija kao i pripadajućih usluga, zbog zaustavljanja kaosa u struci, potkradanja državnog proračuna, utaje poreza, rada na crno i sive zone.

 Članak 239.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora zdravstvenih radnika i ostale komore u zdravstvu (u daljnjem tekstu: komore) strukovne su organizacije zdravstvenih radnika sa statusom pravne osobe.

Tražimo zakonsku mogućnost osnivanja vlastite komore svih zdravstvenih struka koje su nezadovoljne statusom unutar postojećih ili izlazak iz postojećih, te pridruživanje srodnim, što ovim Člankom nije predviđeno, već je automatski onemogućeno.

Članak 240.

Zdravstveni radnici sa završenim sveučilišnim ili stručnim diplomskim studijem, prvostupnici te zdravstveni radnici srednje stručne spreme koji obavljaju zdravstvenu djelatnost na području Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, obvezno se učlanjuju u komore iz članka 239. ovoga Zakona.

Tražimo da se umjesto obveznog učlanjivanja u komore, stavi dobrovoljno članstvo čime bi se komore borile za svoje članove i time ih kvalitetnije predstavljale i zastupale. Na taj način bi se onemogućio monopol komore nad jednom strukom (kao do sada HKDM nad dentalnim tehničarima) i osigurala opcija izlaska ili izdvajanja nezadovoljnih članova.

Članak 241.

Ustrojstvo, nadležnost i način rada komora iz članka 239. ovoga Zakona uređuje se posebnim zakonom

 

Tražimo ingerenciju i nadzor komora od strane resornog ministarstva koje im je dalo javne ovlasti, zbog jamčenja zaštite svih onih koji su argumentirano i s razlogom nezadovoljni i izloženi nezakonitom postupanju i nejednakosti ( kao dentalni tehničari u HKDM). Tražimo Zakonom zajamčenu jednakost svih članova komora, osiguravanje jednakog statusa i potpunu autonomiju pripadajućih struka unutar istih.

Članak 268.

(1) Zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 71/10.) mogu zdravstvenu djelatnost nastaviti obavljati u privatnoj praksi na osnovi zakupa prostora koji je u vlasništvu doma zdravlja ili ljekarničke zdravstvene ustanove, odnosno u prostoru s kojim dom zdravlja ili ljekarnička zdravstvena ustanova raspolažu temeljem valjanog dokaza o raspolaganju prostorom, a u kojem su obavljali tu djelatnost do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zdravstveni radnici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati djelatnost u privatnoj praksi u ordinaciji na temelju odluke Upravnog vijeća o zakupu poslovnog prostora u kojem su obavljali tu djelatnost do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Zdravstveni radnici iz stavka 1. ovoga članka mogu zdravstvenu djelatnost nastaviti obavljati u privatnoj praksi na osnovi zakupa u prostoru koji nije u vlasništvu doma zdravlja ili ljekarničke zdravstvene ustanove, odnosno s kojim dom zdravlja ili ljekarnička zdravstvena ustanova ne raspolažu temeljem valjanog dokaza o pravu raspolaganja prostorom, a za koji zdravstveni radnici iz stavka 1. ovoga članka raspolažu valjanim dokazom o vlasništvu ili o raspolaganju prostorom u kojem su obavljali tu djelatnost do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Zdravstveni radnici iz stavka 1. i  3. ovoga članka mogu nastaviti obavljati zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi ako sukladno članku 50. ovoga Zakona podnesu zahtjev ministarstvu za izdavanje rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse u ordinaciji.

Tražimo nadopunu ad ( 1) …..u jedinici zakupa sukladno članku 215. i 216, 216 a i dentalnih tehničara Zakona o …….. Bez ove nadopune bit će opet onemogućen povratak dentalnih tehničara zakupaca u domove zdravlja, jer su radili u jedinici zakupa bez ugovornog odnosa s HZZO, tj. bez koncesije. Također će biti nesiguran i upitan ostanak dentalnih tehničara koji žele nastaviti obavljati svoju praksu u jedinici zakupa koji je u vlasništvu doma zdravlja.

Naglašavamo da je odlazak u zakup bio prisilan, nasilan i diskriminirajući čin države i zdravstva prema dentalnim tehničarima, jer po Čl.10. Pravilnika iz 1995.g. u zakup nisu mogli ići oni koji nisu imali ugovor s HZZO . Svi doktori dentalne medicine su imali te ugovore, a s dentalnim tehničarima takvi ugovori nikad nisu sklopljeni ( zbog toga su dentalni tehničari i dovedeni u robovski položaj u zdravstvenom sustavu).

U nekim DZ-a nikad i nije proveden prelazak tehničara u zakup, što je također pokazatelj nejednakosti u provođenju zakonskih odredbi. Odredbom čl.216a, iz 2012.g. nekolicina ravnatelja je ispoštovala Zakon i vratila dentalne tehničare u DZ-a. Ukoliko se ne uvede tražena dopuna , doći će do ponovne diskriminacije dentalnih tehničara, koji su prisilno otjerani u zakup bez bilo kakve mogućnosti izbora, prigovora, pravne i radne sigurnosti).

Članak 269.

(1) U slučaju prestanka rada svih zdravstvenih radnika iz članka 268. stavka 1. ovoga Zakona koji obavljaju djelatnost u jednoj jedinici zakupa sukladno članku 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 71/10.), prostor i oprema vraćaju se domu zdravlja, odnosno ljekarničkoj zdravstvenoj ustanovi.

(2) Za lijekove i medicinske proizvode u količini koja odgovara potrebnim zalihama jedinice zakupa – ljekarne iz stavka 1. ovoga članka za najviše mjesec dana domovi zdravlja, odnosno ljekarničke zdravstvene ustanove sklapaju ugovor o otkupu istog po nabavnoj cijeni i s rokom otplate od 60 dana.

(3) Za potrošni materijal zatečen u jedinici zakupa na dan sklapanja ugovora o zakupu, zakupodavac i zakupac sklapaju ugovor o otkupu tog potrošnog materijala po nabavnoj cijeni i s rokom otplate od 60 dana.

(4) Dom zdravlja, odnosno ljekarnička zdravstvena ustanova može nastaviti obavljati zdravstvenu djelatnost u prostoru iz stavka 1. ovoga članka na temelju rješenja ministra.

(5) Ako zakupcu iz članka 268. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno svim zakupcima u jedinici zakupa, prestane pravo na obavljanje privatne prakse sukladno članku 66. ovoga Zakona ugovori o radu zdravstvenih radnika u timu tog/tih zdravstvenih  radnika, prenose se na dom zdravlja, odnosno ljekarničku zdravstvenu ustanovu kao prethodnog poslodavca radnika u timu zakupca.  

Nadopuna stavka 1.: iza riječi „215“ dopuniti sa riječima: …„216. i 216. a. i dentalnih tehničara“.. Bez ove nadopune bit će opet onemogućen povratak dentalnih tehničara zakupaca u DZ-a, a koji su radili u jedinici zakupa bez koncesije tj. ugovora s HZZO.

Naglašavamo da je odlazak u zakup bio prisilan, nasilan i diskriminirajući čin prema dentalnim tehničarima, jer po Čl.10. Pravilnika iz 1995.g. u zakup nisu mogli ići oni koji nisu imali ugovor s HZZO (svi doktori dentalne medicine su imali navedene ugovore, a s dentalnim tehničarima takvi ugovori nisu sklopljeni.

U nekim DZ-a nikad i nije proveden prelazak tehničara u zakup, što je također pokazatelj nejednakosti u provođenju zakonskih odredbi). Odredbom čl.216.a., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2012.g., neki DZ-a su vratili dentalne tehničare u sustav. Ukoliko se ne uvede predložena dopuna, doći će do ponovne diskriminacije i isključivanja preko 200 dentalnih tehničara, bez mogućnosti njihovog povrataka u DZ-a.

Dentalni tehničari prisilno su otjerani u zakup bez ikakve mogućnosti izbora, prigovora te pravne i radne sigurnosti. Takvo diskriminirajuće ponašanje sustava punih 23.g spram dentalnih tehničara izazvalo je kaos u struci, neodrživost zakupaca, zatvaranja laboratorija, veliki pobol tehničara te teškog socijalnog statusa njih i njihovih obitelji.

Također je dozvolilo netransparentan pristup dentalnih tehničara u HKDM ( samovoljom 15 tehničara), što je rezultiralo monopolom komore nad strukom i djelatnosti. U konačnici je došlo do totalnog kaosa u struci (postojanja 10 kategorija zaposlenika), manipulacije radnim nalozima i proračunskim sredstvima, rada na crno, mobinga, diskriminacije i svih oblika manipulacija zakonskih odredbi.

Članak 270.

(1) Zdravstveni radnici iz članka 268. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona mogu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti pisanu izjavu ravnatelju doma zdravlja o namjeri zasnivanja radnog odnosa u domu zdravlja, odnosno ljekarničkoj zdravstvenoj ustanovi.

(2) Dom zdravlja obvezan je raspisati natječaj na prijedlog ravnatelja doma zdravlja, odnosno ljekarničke zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zdravstveni radnici iz stavka 1. ovoga članka imaju prednost pri zapošljavanju u domu zdravlja, odnosno ljekarničkoj zdravstvenoj ustanovi, ako ispunjavaju tražene uvjete po 

Ukoliko ne dođe do izmjene Članka 268. stavka 1. iza riječi : ……..članka 215. dopuniti sa riječima: …„216. i 216. a. i dentalnih tehničara“……….opet će biti onemogućen povratak dentalnih tehničara zakupaca u DZ-a, koji su radili u jedinici zakupa bez koncesije tj. ugovora s HZZO. Naglašavamo da je odlazak u zakup bio prisilan, nasilan i diskriminirajući čin prema dentalnim tehničarima, jer po Čl.10.

Pravilnika iz 1995.g. u zakup nisu mogli ići oni koji nisu imali ugovor s HZZO . Odredbom čl.216.a., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2012.g., neki DZ-a su vratili dentalne tehničare u sustav.

Ukoliko se ne uvede predložena dopuna, doći će do ponovne diskriminacije i isključivanja preko 200 dentalnih tehničara bez mogućnosti povrataka u DZ-a. Dentalni tehničari su prisilno otjerani u zakup bez bilo kakve mogućnosti izbora, prigovora te pravne i radne sigurnosti. Takvo diskriminirajuće ponašanje sustava punih 23.g spram dentalnih tehničara izazvalo je kaos u struci, neodrživost zakupaca, zatvaranja laboratorija, veliki pobol tehničara te teškog socijalnog statusa njih i njihovih obitelji.

Također je dozvolilo netransparentan pristup dentalnih tehničara u HKDM ( samovoljom 15 tehničara), što je rezultiralo monopolom komore nad strukom i djelatnosti. U konačnici je došlo do totalnog kaosa u struci (postojanja 10 kategorija zaposlenika), manipulacije radnim nalozima i proračunskim sredstvima, rada na crno, mobinga, diskriminacije i svih oblika manipulacija zakonskih odredbi.

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •