Tag: , ,

I Milanović komentirao je li Banija ili Banovina

Za posjeta Petrinji predsjednika Milanovića su pitali  koji naziv koristi, Banija ili Banovina, a predsjednik  se prisjetio uratka Gordana Lederera ‘Banijska...

Evo krasnog dokaza da Hrvoje Klasić laže i da je loš povjesničar

“Nikada nitko u Kostajnici, Glini, Petrinji, Sisku, ali ni u Splitu ni Zagrebu do 1991. godine nije koristio termin Banovina, nego Banija i Banijci. Gordan Lederer je...

Grube uvrede Hrvoja Klasića: “Biskup Košić je uvijek sramota, a sad je posebna sramota”

Povijesničar Hrvoje Klasić na N1 je govorio o političkom odabiru izraza Banovina nad izrazom Banija, za koji tvrdi da je do rata bio jedini naziv za tu regiju te o...