GRAD ZAGREB: Nije harač nego zakonska obaveza naplatiti dugovanje od Vjesnika

19 lipnja, 2019 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Na naš tekst “Bandić ovršio Vjesnik za 1.600.000 kn, a Vjesniku duguje više od 8.500.000 kn”, stigla je reakcija Gradskog ureda ta prostorno uređenje , izgradnju grada i graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba“Poštovani,

nastavno na navode u članku objavljenom na Maxportalu 17. lipnja 2019., vezano za ovrhu trgovačkog društva VJESNIK d.d. od strane Grada Zagreba, a zbog potraživanja od 1.6 milijuna kuna, navodimo kako slijedi:

Vjesnik d.d. imao je nepodmirena dugovanja prema Gradu Zagrebu s osnove komunalne naknade u iznosu 1.423.924,04 kune uvećano za zakonske zatezne kamate, a koja se odnose na period od 2014. do zaključno 2016. godine, a s osnove kojeg dugovanja je pokrenut postupak prisilne naplate.

Osim navedenog, Vjesnik d.d. ima nepodmirena dugovanja prema Gradu Zagrebu po istoj osnovi za period od siječnja 2017. do travnja 2019. godine u iznosu od 766.478,84 kune, a za koji iznos Grad Zagreb do sada nije pokrenuo ovršni postupak.

Posebno ističemo da Vjesnik d.d. po osnovi komunalne naknade Gradu Zagrebu nije platio ništa od 2014. godine do danas. Također, ističemo da je bilo više dogovora s upravom Vjesnika d.d. kako bi se istima omogućilo da zajedno s vlasnikom društva iznađu sredstva i podmire dugovanja u rokovima i na način da se ne ugrozi poslovanje društva, međutim uprava Vjesnika d.d. nije poduzela nijednu radnju da dugovanje podmiri. Umjesto toga, uprava Vjesnika d.d. je isključivo isticala da je ranija uprava istog društva propustila poduzeti radnje kako bi se smanjila obveza komunalne naknade, a s obzirom na promjene u poslovanju Vjesnika d.d.

Nakon što je nova uprava društva 2017. godine obavijestila Grad Zagreb o promjenama u poslovanju, izdano je novo rješenje, s time da je Grad Zagreb upravu Vjesnika d.d. upozorio da novo rješenje kojim se utvrđuje komunalna naknada učinke može ostvarivati isključivo u razdoblju nakon rješenja, odnosno da zakonski nije moguće rješenjem izazivati retroaktivne učinke u smislu umanjenja već dospjelih obveza.

Također, Grad Zagreb je upozoravao upravu Vjesnika da, ukoliko smatra da je bivša uprava nekim propustom ili na drugi način izazvala štetu po Vjesnik d.d., sam Vjesnik d.d. mora poduzeti aktivnosti prema navedenim bivšim članovima uprave.

Prema našim saznanjima, uprava Vjesnika d.d. nije poduzela nikakve pravne radnje niti prema bivšoj upravi, a niti je poduzela bilo kakve radnje s ciljem osporavanja potraživanja Grada Zagreba. Upite zašto je to bilo tako treba postaviti upravi Vjesnika d.d.

Naime, Grad Zagreb je sve učinio što je u zakonskim okvirima dozvoljeno da se Vjesniku d.d. pomogne u otplati predmetnih dugovanja, ali u situaciji kada Vjesnika d.d. godinama ne podmiruje svoje zakonske obveze, Grad Zagreb je potpuno onemogućen dalje prolongirati naplatu navedenih dugovanja naprosto radi pravilnog i zakonitog postupanja.

Komunalna naknada je zakonska kategorija, u naravi novčano javno davanje koje moraju plaćati sve pravne i fizičke osobe ako su vlasnici ili korisnici neke nekretnine, a sredstva koja se uplate Gradu po toj osnovi namijenjena su za održavanje komunalne infrastrukture. Dakle, naplata komunalne naknade nije predmet slobodne dispozicija Grada Zagreba nego je zakonska obveza Grada naplatiti ta sredstva i utrošiti ih u održavanje infrastrukture koja služi svim građanima jednako.

Posebno napominjemo da je Grad Zagreb prije sklapanja predstečajne nagodbe nad Vjesnikom d.d. imao nepodmirenih tražbina prema navedenom trgovačkom društvu u iznosu 6.094.133,96 kuna, koje potraživanje nije ničime osporeno, a proizlazi iz činjenice da Vjesnik d.d. niti ranije nije podmirivao komunalnu naknadu.

Navedeno potraživanje Grad Zagreb prenio je na Republiku Hrvatsku te je s predmetne osnove Gradu Zagrebu trebao pripasti suvlasnički udio u nekretnini z.k.č. br. 4712/1 k.o. Trnje, ali do danas navedeno nije realizirano. No, i nakon realizacije predstečajne nagodbe, Vjesnik d.d. je nastavio s nepodmirivanjem svojih obveza po osnovi komunalne naknade prema Gradu Zagrebu.

Zaključno, ističemo da je Grad Zagreb već pomogao Vjesniku d.d. prilikom sklapanja predstečajne nagodbe pristajući na predloženi plan financijskog restrukturiranja, a pomagao bi i dalje, sukladno mjerodavnim propisima, kada bi Uprava Vjesnika d.d. navedeno omogućila barem djelomičnim podmirenjem dugovanja kao i dogovorom oko plaćanja obveza ubuduće.

S poštovanjem,

Dr. sc. Dinko Bilić, pročelnik

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •