KRIMINAL HPB-a POD ZAŠTITOM HNB-a!

4 rujna, 2016 maxportal
Širi dalje
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

“Možebitno je da Hrvatska narodna banka uopće nije potrebna, jer možebitno ista samo štiti kriminal unutar kreditnih institucija i banaka čiji rad možebitno nadzire što možebitno ukazuje da je Hrvatska narodna banka zadužena samo za čišćenje konkurencije vodećim trima bankama u Republici Hrvatskoj kojima se možebitno pogoduje kroz zakone koji su prilagođeni upravo njima samima, a na štetu Republike Hrvatske i njenih građana“, napisao je između ostalog Slaven Čolak predsjednik Uprave grupacije Fantasyland iz Samobora u pismu upućenom Borisu Vujičiću vezano uz prijavljene nezakonitosti i nepravilnosti u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke i nepostupanje HNB-a po prijavama po prijavama grupacije Fantasyland.Maxportal je već objavio više dokumenata iz kojih proizlaze teške optužbe protiv više osoba u Upravnom i Nadzornom odboru Hrvatske poštanske banke koje su u razdoblju 2009.g. – 2015.g. kršile zakone i propise koji reguliraju rad kreditnih institucija, prikazivali neistinite podatke u financijskim izvješćima i poslovnim knjigama, kršile Zakon o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke, te činile brojne druge nezakonitosti i nepravilnosti koje su u konačnici rezultirale  prijavama protiv Čede Maletića i dr., te tužbama klijenata HPB-a protiv Banke u iznosu većem od milijardu kuna.

Pravosuđe, jedina kočnica razvoja gospodarstva!

Zakon o državnom odvjetništvu, čl. 6 glasi: „Glavni državni odvjetnik RH, državni odvjetnik te zamjenik glavnog državnog odvjetnika ili zamjenik državnog odvjetnika ne smije biti pozvan na odgovornost za izraženo pravno mišljenje u predmetu koji mu je dodijeljen u rad, osim ako se radi o kršenju zakona od strane Glavnog državnog odvjetnika, državnog odvjetnika ili zamjenika glavnog državnog odvjetnika koje je kažnjivo djelo“.

Ista pravila i zakoni primjenjuju se i na ostale razine donošenja odluka u državnim tijelima i institucijama, a tu je zakon vrlo jasan. Neovisnost u radu da, ali uz postupanje službenih osoba sukladno zakonu i propisanim procedurama pri donošenju odluka što je preduvjet funkcioniranja pravne države na svim razinama, pa tako i u Hrvatskoj narodnog banci.

Taj dio članka zakona koji propisuje kako će na odgovornost biti pozvane sve osobe koje krše  zakone i propise pri obnašanju dužnosti,  te one osobe koje donose odluke i mišljenja uz kršenje zakona i propisanih procedura, očito je zaboravljen i svjesno ignoriran od strane mnogih koji još uvijek uživaju zaštitu dijela korumpiranog pravosudnog sustava koji se nalazi pod zaštitom korumpirane politike i interesnih skupina.

No, s početkom funkcioniranja pravne države bit će očišćen i taj paralelno uspostavljeni sustav kao jedina kočnica razvoja gospdarstva.

A do tada, kriminal u HPB-u zaštićen je i u DORH-u i u HNB-u u gdje su infiltrirane osobe po mjeri korumpirane politike koja u posljednje vrijeme daje očite znakove uznemirenosti pred nadolazeće parlamentarne izbore.

Zloupotrebljavanje instituta „neovisnosti u radu“ u svrhu zaštite kriminalnih aktivnosti na državnoj razini!

SLAVEN-ČOLAK[3]U pismu grupacije Fantasyland iz Samobora upućenoj prema Hrvatskoj narodnoj banci dana 31.08.2016.g., između ostalog navodi se slijedeće:

„Dopisom HNB-a od 25.rujna 2013.g. očitovali ste se na prigovore Fantazija projekt d.o.o. od 30.07.2013.g. , te izvijestili kako „uvidom u zaprimljeni prigovor te priloženu dokumentaciju razvidno je da ista ukazuje na možebitno kršenje odredbi Zakona o obveznim odnosima prilikom sklapanja i izvršenja ugovora, kao i možebitno počinjene nepravilnosti u postupku ovrhe, a rješavanje kojih spornih pitanja je u sudkoj nadležnosti te nije u djelokrugu poslova Hrvatske narodne banke.“

U potpunosti se slažemo se s vašom konstatacijom, te su prijavitelji Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o. i Fantazija hoteli d.o.o. dana 06.09.2013.g. pred Trgovačkim sudom u Zagrebu podnijeli tužbu radi naknade štete protiv HPB d.d. čija glavna rasprava je u tijeku, te je Hrvatska poštanska banka d.d.  sukladno tome imala obvezu izvršiti rezervaciju sudskog spora na način propisan Zakonom o kreditnim institucijama i Odluci HNB-a od 02.01.2009.g. o čemu je izviještena i Hrvatska narodna banka, kao i cijela hrvatska javnost kada je u prosincu 2013.g. zaustavljena planirana privatizacija HPB d.d. Sukladno zakonu Hrvatska narodna banka ima obvezu zainteresiranoj stranci u postupku, u ovom slučaju prijaviteljima Fantazija projekt i dr. dostaviti očitovanje o poduzetom i utvrđenom temeljem prijave nezakonitog i nepravilnog rada Hrvatske poštanske banke d.d.

No, do današnjeg dana još uvijek to niste učinili unatoč opetovanim zamolbama prijavitelja Fantazija projekt i dr., te od strane HNB-a utvrđenom možebitnom kršenju odredbi Zakona o obveznim odnosima prilikom sklapanja i izvršenja ugovora, kao i možebitnom počinjenim nepravilnostima u postupku ovrhe, te možebitnom isisavanju državnog novca kroz nezakonito isplaćene milijune kuna otpremnina članovima Uprave Čedi Maletiću i dr.

Imajući u vidu prethodno navedeno, možebitno je da Hrvatska narodna banka uopće nije potrebna, jer možebitno ista samo štiti kriminal unutar kreditnih institucija i banaka čiji rad možebitno nadzire što možebitno ukazuje da je Hrvatska narodna banka zadužena samo za čišćenje konkurencije vodećim trima bankama u Republici Hrvatskoj kojima se možebitno pogoduje kroz zakone koji su prilagođeni upravo njima samima, a na štetu Republike Hrvatske i njenih građana.

Isisavanje novca iz Hrvatske poštanske banke d.d. kroz nezakonito izvršene isplate prema članovima uprave Čedi Maletiću i dr. ne predstavlja sferu prekršajne odgovornosti kako to navodite u dopisu HNB-a od 17.kolovoza 2016.g., već kazneno djelo koje ste već odavno bili obvezni prijaviti nadležnom državnom odvjetništvu.

No, to niste učinili niti po službenoj dužnosti temeljem kontrola i nadzora koji se od strane HNB-a provode na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini, a niti ste to učinili temeljem prijava Fantazija projekt i dr.

U dopisu grupacije Fantasyland nadalje se navodi:

„Hrvatska narodna banka je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, a za obveze Hrvatske narodne banke jamči Republika Hrvatska. Neovisnost rada Hrvatske narodne banke ne daje za pravo Hrvatskoj narodnoj banci provođenje selektivne primjene odredaba Zakona o kreditnim institucijama i Odluka HNB-a kao što to protivno zakonu i propisanim procedurama činite u slučaju Hrvatske poštanske banke d.d.

U uređenim pravnim državama kojima i Republika Hrvatska pripada kao punopravna članica EU, zakoni i pravila imaju vrijediti jednako za sve, te ste kao regulator poslovanja i obvezni primjenjivati zakone jednako na sve kreditne institucije i banke u Republici Hrvatskoj bez izuzetaka.

No, Hrvatska narodna banka, odnosno pojedine odgovorne osobe u njoj očito smatraju kako njihova neovisnost u radu podrazumijeva i mogućnost postupanja izvan zakonskih ovlasti i uz selektivnost primjene zakona ovisno o tome je li riječ o Hrvatskoj poštanskoj banci, Splitsko Dalmatinskoj banci, Imex banci, Credo banci ili pak nekoj drugoj banci ili kreidtnoj instituciji.

Smanjena adekvatnost kapitala ispod zakonom propisanog minimuma zakonski je preduvjet i razlog za pokretanje stečajnog postupka nad bankom, slijedom čega je Hrvatska narodna banka imala obvezu postaviti povjerenika i pokrenuti stečajni postupak nad HPB d.d., a što protivno zakonu niste učinili.

Slijedom navedenog, zbog nezakonitog i nepravilnog rada Hrvatske narodne banke, Hrvatska poštanska banka d.d. (Uprava i Nadzorni odbor HPB d.d. čije je imenovanje članova u ingirenciji HNB-a) nastavila je sa činjenjem daljnje štete za koju je suodgovorna i Hrvatska narodna banka koja kao regulator poslovanja nije ispunila svoju zadaću i opravdala svrhu postojanja.

Ne mogu se u istoj državi isti zakoni i pravila primjenjivati različito ovisno o tome je li riječ o Hrvatskoj poštanskoj banci, ili nekoj od drugih banaka u koje ste nakon pada adekvatnosti kapitala ispod zakonom propisanog minimuma odmah i bez odlaganja imenovali povjerenike i pokretali stečajne postupke nad bankama slijedom čega i po tom osnovu zbog kršenja zakona i selektivnog pristupa snosite odgovornost kao regulator poslovanja.

Smanjena adekvatnost kapitala Hrvatske poštanske banke d.d. na 6,4 % predstavlja najnižu stopu u povijesti poslovanja, te isto predstavlja okolnost i zakonski razlog zbog kojeg ste bili obvezni postaviti povjerenika i pokrenuti stečaj nad Hrvatskom poštanskom bankom d.d.

Zakonit i pravilan rad Hrvatske narodne banke podrazumijeva kontinuirano i nepristrano kontroliranje poslovanja banaka i kreditnih institucija, pravovremeno izdavanje rješenja radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti uočenih  temeljem redovitih kontrola i nadzora izvršenih po službenoj dužnosti, ali i po prijavama klijenata banaka i kreditnih institucija, te pravovremeno poduzimanje odgovarajućih mjera protiv banaka, kreditnih institucija i odgovornih osoba koje su kao ovlašteni predstavnici ispred banaka i kreditnih institucija postupale protivno zakonu i propisanim procedurama.

No, Hrvatska narodna banka u ovom konkretnom predmetu postupala je upravo suprotno prethodno navedenom, čime ste propustili spriječiti činjenje daljnje štete slijedom čega i Hrvatska narodna banka snosi odgovornost za štetu uzrokovanu nezakonitim i nepravilnim radom Uprave i Nadzornog odbora HPB d.d., a što je vidljivo iz dokumentacije koja vam je dostavljena, te korespodencije HNB – Fantazija projekt i dr.

Iz Vašeg dopisa od 17.kolovoza 2016.g. sasvim je razvidno kako Hrvatska narodna banka još uvijek nije otklonila nezakonit i nepravilan rad Uprave i Nadzornog odbora HPB d.d. vezano uz isplate otpremnina bivšim članovima Uprave HPB-a, te da Hrvatska narodna banka kao regulator poslovanja tek namjerava provesti superviziju radi utvrđenja činjeničnog stanja i poduzimanja odgovarajućih mjera protiv odgovornih osoba.

Shodno navedenom, Hrvatska narodna banka u ovom konkretnom slučaju (HPB d.d.) nije obavljala kontinuirani nadzor i kontrole po službenoj dužnosti, te ste kao regulator poslovanja propustili spriječiti činjenje daljnje štete uzrokovane nezakonitim i nepravilnim radom Uprave i Nadzornog odbora HPB d.d.

Naime, radi se o zlouporabama iz 2014.g. i 2015.g., a vi još uvijek na današnji dan (30.08.2016.g.) niste izvršili kontrolu i nadzor čime ste omogućili prijavljenim osobama nesmetan nastavak nezakonitog i nepravilnog rada koji za posljedicu ima prouzročenu enormnu štetu dioničarima i klijentima Banke, te u konačnici i Republici Hrvatskoj koja snosi štetu nastalu nezakonitim i nepravilnim radom institucija, tijala, agencija i ureda čiji je osnivač.

Pravovremeno postupanje HNB-a sukladno zakonu i procedurama koje uključuju i korištenje pravno dopuštenih sredstava u cilju otklanjanja nezakonitog i nepravilnog rada Uprave i Nadzornog odbora HPB d.d., zakonska je obveza postupanja Hrvatske narodne banke što predstavlja preduvjet  otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu Banke, te sprečavanja nastanka daljnje štete uzrokovane prijavljenim nezakonitim i nepravilnim radom Hrvatske poštanske banke d.d.

Da je Hrvatska narodna banka postupala sukladno zakonu, vršila kontinuirani nadzor po službenoj dužnosti i pravovremeno poduzimala odgovarajuće mjere koje joj stoje na raspolaganju, prijavitelji Fantazija projekt i dr. ne bi imali potrebe upućivati prijave prema Hrvatskoj narodnoj banci i podnositi tužbe radi naknade štete, a niti bi Hrvatska narodna banka bila tema u Hrvatskom saboru i ostalim nadležnim institucijama.

Stoga, nalog Hrvatskog sabora kojim ste dužni izvijestiti podnositelja prijave o poduzetom nije miješanje Hrvatskog sabora u neovisnost rada Hrvatske narodne banke, već zahtjev Hrvatskog sabora da izvršite svoju zakonsku obvezu koju do sada niste izvršili što za posljedicu ima činjenje daljnje štete koju u konačnici snosi Republika Hrvatska, a koja je svakim danom sve veća…..“

S poštovanjem,

Slaven Čolak, dipl.oec.

U cijelosti objavljujemo pismo grupacije Fantasyland iz Samobora upućeno Hrvatskoj narodnoj banci (n/r gdin. Boris Vujičić, guverner)

Na znanje:

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvu pravosuđa RH, Sabor Republike Hrvatske – Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pravosuđe i Odbor za predstavke i pritužbe dana 31.08.2016.g., Predmet: Nezakonitosti i neptavilnosti u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. u razdoblju 2009.g. – 2015.g.

Pismo grupacije Fantasyland iz Samobora Hrvatskoj narodnoj banci

D. Lukić/Foto:MP


Širi dalje
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •