Štiti li ministar Bošnjaković kriminal u DORH-u i USKOKU-u?

11 prosinca, 2018 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

DORH I USKOK nezakonito su vodili istragu i kriminalističko istraživanje duže od osam godina, plaćali vještake po 11 puta većim cijenama od propisanih, skrivali službenu dokumentaciju iz istražnih radnji, krivotvorili službenu dokumente i ovjeravali neistinit sadržaj. Protivno zakonu vještačenje su provodili bez pisanih naloga, podnosili optužnice prije završetka istrage



Maxportal je u protekle dvije godine objavio brojne prijave upućene Ministarstvu pravosuđa vezane uz nezakonit i nepravilan rad državnog odvjetništva i USKOK-a u više predmeta, a u kojim prijavama su navedene konkretne zlouporabe, nezakonitosti i nepravilnosti, te i imena službenih osoba koje su ih počinile.

Ime bivše Cvitanove zamjenice Sani Ljubičić, najčešće je spominjano ime u gotovo svim prijavama koje su upućene Ministarstvu pravosuđa i ostalim nadležnim tijelima i institucijama Republike Hrvatske. Sani Ljubičić tereti se za desetke zlouporaba i nezakonitosti počinjenih tijekom obnašanja dužnosti zamjenice ravnatelja USKOK-a.

Maxportal je uputio i više upita Ministarstvu pravosuđa što je konkretno poduzeto po prijavama grupacije Fantasyland i dr. o zlouporabama, nezakonitostima i nepravilnostima u radu državnog odvjetništva i USKOK-a, no do današnnjeg dana Ministarstvo pravosuđa nije se očitovalo niti na jedan upit Maxportala.

Plaćanje vještaka USKOK-a u iznosima 11 puta većim od propisanih, krivotvorenje službenih isprava i ovjeravanje neistinitog sadržaja, skrivanje službene dokumentacije iz istražnih radnji, kršenja zakona i zakonom propisanih rokova trajanja istrage i kriminalističkog istraživanja, samo su neke od više desetaka zlouporaba i nezakonitosti počinjenih od strane Sani Ljubičić, Dinka Cvitana, Mladena Bajića i dr., stoji u prijavama upućenim DORHU, USKOK-u i Ministarstvu pravosuđa.

TROJAC BEZ NADZORA I KONTROLE PROUZROČIO ŠTETU ZA NADOLAZEĆE GENERACIJE

 Ivan Vilibor Sinčić, saborski zastupnik Živog zida u više je navrata pred Hrvatskim saborom žestoko prozvao taj trojac (Sani Ljubičić, Dinka Cvitana i Mladena Bajića) tražeći postupanje nadležnih tijela, između ostalih Ministarstva pravosuđa kojem je još 2015.godine podnijeto više zahtjeva za provođenje inspekcijskih nadzora. Na osmoj sjednici Hrvatskog sabora Sinčić se žestoko obrušio na DORH koji je protivno zakonu više od 8 godina vodio istragu i kriminalističko istraživanje protiv grupacije Fantasyland iz Samobora.

Naime, Hrvatski fond za privatizaciju je prije više od 8 godina podnio kaznenu prijavu protiv grupacije Fantasyland iz Samobora, no Državno odvjetništvo godinama nije donijelo državnoodvjetničku odluku u tom predmetu unatoč brojnim dopisima i požurnicama koje je grupacija Fantsyland godinama upućivala DORH-u i svim ostalim nadležnim tijelima i institucijama.

Sinčić je predočio ministru pravosuđa Bošnjakoviću i saborskim zastupnicima državnoodvjetničku odluku iz svibnja 2018.g. kojem je Državno odvjetništvo po pitanju prijava protiv Fantasylanda tek nakon osam godina krimininalističkog istraživanja utvrdilo kako nema elemenata kaznene odgovornosti.

U tom periodu grupacija Fantasyland se putem više od 300 dopisa obratila Državnom odvjetništvu, Ministarstvu pravosuđa, Državnoodvjetničkom vijeću, Državnom sudbenom vijeću, premijeru, predsjedniku sabora, saborskim odborima i svim saborskim zastupnicma upozoravajući na zlouporabe i nezakonitosti u radu Državnog odvjetništva u više predmeta, no nitko nije reagirao zbog čega je Sinčić za nerad i nečinjenje prozvao bivše ministre pravosuđa Orsata Miljenića i Antu Šprlju te sadašnjeg ministra Dražena Bošnjakovića, ali i sve saborske zastupnike koji su o svemu bili upoznati, a nisu reagirali.

U svom izlaganju Ivan Vilibor Sinčić naveo je i niz drugih prijava koje je grupacija Fantasyland uputila Ministarstvu pravosuđa vezano uz zlouporabe i kršenja zakona od strane sudova i USKOK-a, između ostalog iznošenje sudskog  raspravnog spisa bez nadzora suda čime je cijeli proces tzv. „HPB Bankomat“ trajno kontaminiran, preplaćivanje USKOK-ovih vještaka u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ u iznosima 11 puta većim od propisanih čime je državni proračun oštećen za više stotina tisuća kuna,…

Slaven Čolak, predsjednik uprave grupacije Fantasyland iz Samobora podnio je  još 2015.-te godine Državnom odvjetništvu i USKOK-u kaznene prijave protiv bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić i dr., no prema dostupnim informacijama po kaznenim prijavama nitko nije postupao.

Također, u svibnju 2015.g. pred Županijskim sudom u Zagrebu podnijeta je prijava Slavena Čolaka protiv više odgovornih osoba iz USKOK-a i Državnog odvjetništva zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službenih spisa, uništenja spisa istrage i skrivanja službene dokumentacije iz spisa istrage, ovjeravanja neistinitog sadržaja, i ostalih kaznenh djela.

Prijavljene osobe Sani Ljubičić, Mladen Bajić, Boris Koketi i dr. terete se za zlouporabe i nezakonitosti koje su počinile tijekom razdoblja 2009.g. – 2015.g. kao službene osobe pri vođenju predistražnih i istražnih radnji, te podnošenju optužnice i vođenju postupka u predmetu tzv. „HPB Bankomat“.

Do današnjeg dana Državno odvjetništvo nije se očitovalo prijaviteljima o statusu kaznene prijave, niti o tome gdje se ona nalazi i pod kojim brojem se spis vodi, a maxportal je objavio više dopisa Slavena Čolaka upućenih glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću, ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću i ostalim nadležnim tijelima i institucijama, no nitko nije reagirao.  

Kako su o svemu tome izviješteni Hrvatski sabor – Ured predsjednika – Odbor za pravosuđe i Odbor za predstavke i pritužbe, Ured predsjednice i dr., saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić obrati se pisanim putem glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću i ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću tražeći odgovore što je poduzeto po kaznenim prijavama protiv Sani Ljubičić koja je u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ vještake USKOK-a iz Splita plaćala državnim novcem po 11 puta većim cijenama od propisanih čime je oštećen državni proračun za više stotina tisuća kuna.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković odgovorio je saborskom zastupniku Sinčiću tek nakon nekoliko mjeseci izvjestivši ga da ne može izvijestiti što je poduzeto po kaznenim prijavama za nezakonito plaćanje vještaka USKOK-a u iznosima 11 puta većim od propisanih, jer da Ivan Vilibor Sinčić nije stranka u postupku.

U svakom slučaju, vrlo zanimljiv odgovor ministra Bošnjakovića vezano uz nezakonito trošenje državnog novca od strane Uskok-a i USKOK-ovih vještaka, inače iz Splita, a prema riječima samih vještaka veže ih poznanstvo duže od dvadeset godina sa glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem koji ih je za izradu vještačenja u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ angažirao telefonskim pozivom.

O tome kako su vještaci Vladimir Krklec i Ante Blažević koji je obnašao dužnost predsjednika uprave posrnule Banke Splitsko dalmatinske koja se nalazila u suvlasništvu Bajićeve supruge, Ecije Kuljiš Bajić, objavljeni su na maxportalu brojni tragikomični video zapisi sa rasprava Županijskog suda u Zagrebu u predmetu tzv. „HPB Bankomat“, a prošli tjedan je završen epilog dijela tog procesa koji je okončan prvostupanjskom oslobađajućom presudom za optužene Josipa Protegu, Ivana Sladonju i dr.

Evo kako je ministar Bošnjaković odgovorio na zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića što je poduzeto po kaznenim prijavama protiv Sani Ljubičić i dr. vezano uz plaćanja USKOK-ovih vještaka po 11 puta većim cijenama od propisanih.

Dopis Ministarstva pravosuđa od 11. srpnja 2018.g. upućen Hrvatskom saboru: PREDMET: zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića u vezi isplate vještaku Vladimiru Krklecu iz Splita kao fizičkoj osobi u predmetu tzv. „HPB Bankomat“

 

REAKCIJA SLAVENA ČOLAKA NA BOŠNJAKOVIĆEV ODGOVOR IVANU VILIBORU SINČIĆU

Kao reakcija na Bošnjakovićev odgovor Sinčiću, podnositelj prijave Slaven Čolak, a kojem se niti Državno odvjetništvo niti USKOK niti Ministarstvo pravosuđa godinama nisu očitovali o statusu kaznenih prijava protiv Sani Ljubičić i dr., uputio je dopis ministru Bošnjakoviću koji je dostavljen na znanje svim nadležnim tijelima i institucijama, te i svim saborskim zastupnicima u kojem se između ostalog navodi:

Poštovani ministre pravosuđa Republike Hrvatske,

Poštovani glavni državni odvjetniče Republike Hrvatske,

Da su DORH (glavni državni odvjetnik gdin. Dinko Cvitan), USKOK (ravnateljica USKOK-a gđa. Tamara Laptoš) i Ministarstvo pravosuđa RH (ministar, Uprava za organizaciju pravosuđa, Uprava za kazneno pravo i probaciju) postupali sukladno zakonu i poduzeli odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti (a što nisu), prijavitelj Slaven Čolak ne bi imao potrebe o prijavljenim zlouporabama i nezakonitostima u radu DORH-a, USKOK-a i od strane USKOK-a odabranih sudskih vještaka izvještavati sve saborske zastupnike, a slijedom čega niti saborski zastupnik gdin. Ivan Vilibor Sinčić ne bi imao potrebe postavljati zastupnička pitanja vezano uz prijave za nezakonito postupanje USKOK-a koji je u predmetu br. K-US-148/09 – tzv. „HPB Bankomat“ sudskom vještaku Vladimiru Krklecu iz Splita, kao fizičkoj osobi za izradu vještačenja isplatio 11 puta veći iznos od propisanog čime je državni proračun oštećen za više stotina tisuća kuna.

Kako se radi o državnom novcu, a ne privatnom kapitalu prijavljenih odgovornih osoba Državnog odvjetništva i USKOK-a (gđe. Sani Ljubičić, gdina. Dinka Cvitana, gdina. Mladena Bajića), gdin. Ivan Vilibor Sinčić kao saborski zastupnik izabran od strane građana ima pravo zatražiti, a DORH, USKOK i Ministarstvo pravosuđa imaju obvezu dati informaciju o tome jesu li Državno odvjetništvo i USKOK poduzeli odgovarajuće postupke protiv prijavljenih odgovornih osoba DORH-a i USKOK-a koje su postupale protivno zakonu i oštetile državni proračun za više stotina tisuća kuna, kao i dobiti informaciju o tome je li Ministarstvo pravosuđa poduzelo odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti po zahtjevima Slavena Čolaka i dr. za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom DORH-a i USKOK-a u predmetu br. K-US-148/09 – tzv. „HPB Bankomat“, a koji opetovani zahtjevi za provođenje inspekcijskog nadzora su tijekom razdoblja 2015.g. – 2018.g. dostavljeni Ministarstvu praovsuđa RH o čemu su izviješteni svi saborski zastupnici, te i sva ostala nadležna tijela i institucije ( Hrvatski sabor – Ured predsjednika, Hrvatski sabor – Odbor za pravoosuđe i Odbor za predstavke i pritužbe, Vlada RH, Ured predsjednika RH, …)

Ako se Ministarstvo pravosuđa i Državno odvjetništvo ne žele očitovati gdinu. Ivanu Viliboru Sinčiću iz razloga što isti nije stranka u postupku, molimo da se o navedenom očitujete prijavitelju Slavenu Čolaku koji je u predmetu br. K-US-148/09 stranka u postupku, te koji Vas to opetovano i kao prijavitelj i kao zainteresirana stranka u postupku pisanim putem već godinama traži.  

Nezakonito trošenje državnog novca od strane USKOK-a za plaćanje sudskim vještacima po 11 puta većoj cijeni od propisane i prouzročena šteta državnom proračunu od više stotina tisuća kuna,  kršenja zakona i zakonom propisanih procedura pri provođenju istraga i donošenju državnoodvjetničkih odluka, krivotvorenje službenih isprava i uništenja službenih spisa istrage, kao i druge zlouporabe, nezakonitosti, nepravilnosti u radu bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a i bivše županijske državne odvjetnice u Zagrebu gđe. Sani Ljubičić u ovom predmetu od kojih su mnoge i javno objavljene, sastavnim su dijelom dokazne dokumentacije koja je dostavljena Ministarstvu pravosuđa i svim gore naslovljenim nadležnim tijelima i institucijama Republike Hrvatske uz zahtjev prijavitelja za provođenje inspekcijskog nadzora u ovom predmetu br. K-US-148/09 – tzv. „HPB Bankomat“.

Slijedom navedenog, da su Ministarstvo pravosuđa i ostala nadležna tijela po predmetnim prijavama iz 2015.-te godine poduzeli odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti, prijavljene osobe gdin. Dinko Cvitan, gdin. Mladen Bajić, gđa. Sani Ljubičić i dr. ne bi imali mogućnost nastaviti sa daljnjim nezakonitim i nepravilnim radom čime bi se spriječilo činjenje daljnje štete prijaviteljima koju sukladno zakonu snosi Republika Hrvatska zbog nezakonitog i nepravilnog rada pravosudnih tijela, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika…“

Dopis Slavena Čolaka Bošnjakoviću i Jeleniću

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •