U Hrvatskoj konačno ukinuti biljezi! Ne trebaju više za vozačku, putovnicu, rodni list…

3 rujna, 2021 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

U Hrvatskoj  je za izdavanje 177 dokumenata do 1. rujna trebalo, uz svu ostalu papirologiju, kupiti i državne biljege. Sad više nisu potrebni.Od 1. rujna je na snagu stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi pa ne treba više kupovati ni za izdavanje prometne, vozačke, putovnice, domovnice i  niza drugih dokumenata.

Simbol Hrvatske, a više ga nema. Biljeg je šaptom pao. Vjerojatno niste ni primijetili jer bilo je već bezbroj najava raznih Vlada da će se ukinuti biljezi, pa su onda na kraju ipak preživjeli. Ali od prvog rujna ove godine to je to. Nema ih više.

Nije bilo  bombastičnih naslova o tome, samo su službenice na šalterima jučer počele građanima govoriti da im biljezi više nisu potrebni.

Iz Porezne uprave su potvrdili kako se očekuje da će zbog toga u državni proračun biti uplaćeno 80 milijuna kuna manje godišnje. Asja Ettinger, pomoćnica pročelnika u zagrebačkom gradskom uredu za upravu, u sektoru za građanska stanja rekla je da će sad sve svima biti jednostavnije.

“To znači jednostavno da je strankama, a i nama na neki način jednostavnije. Znači, sve isprave i potvrde iz državnih matica i knjige državljana kao iz popisa birača, kad govorimo o oblasti našeg gradskog ureda za opću upravu su oslobođene od naplate upravne pristojbe”, kazala je Ettinger.

“Isto tako, upravni postupci se više ne naplaćuju, niti jedan iz naše oblasti. To konkretno za građane znači, kad se radi o promjeni osobnog imena, da je besplatno. Jedino što se naplaćuje, naplaćuje se sastavljanje zapisnika za prijavu namjere sklapanja braka, to je 70 kuna i ako se radi o građanskom obliku, onda sam čin sklapanja braka košta 140 kuna”, kazala je pomoćnica pročelnika za građanska stanja Asja Ettinger.


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •