Tag: , , ,

Zlati iz Samobora partizani su ubili 5 sinova, 4 kćeri, muža i 2 zeta, a nju zatočili u logor

Zlata Mrakužić nije nikada ničim nikoga dirnula niti povrijedila. Vodila je mirni seljački život u malom gorskom selu pod šumom, život pun briga, napora i...