PRAVOSUDNI SUSTAV USTROJEN PROTIV INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE!

16 kolovoza, 2017 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maxportal je u protekle dvije godine objavio brojne prijave upućene Ministarstvu pravosuđa vezane uz nezakonit i nepravilan rad državnog odvjetništva, USKOK-a i sudova u više predmeta, a u kojim prijavama su navedene konkretne nezakonitosti i nepravilnosti sa dokaznom dokumentacijom u prilogu te i imena službenih osoba koje su prijavljene nezakonitosti počinile.Kriminalna hobotnica unutar pravosudnih tijela, sudova i institucija svoje krakove seže ne samo u visoku politiku, već i u interesne grupacije povezane sa krupnim kapitalom stečenim privatizacijskom pljačkom državne imovine i vodeća odvjetnička drštva koja su svoje enormno bogatstvo stekli krojeći zakone po svojoj mjeri i interesima krupnog kapitala, a sve u sprezi sa korumpiranom političkom elitom koja se profilirala kao nezaobilazna  prepreka gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

Iz dokumenata u posjedu Maxportala  koji su i javno objavljeni proizlazi kako je više osoba iz Državnog odvjetništva i USKOK-a prijavljeno nadležnim tijelima i institucijama zbog sumnji u brojne nezakonitosti i nepravilnosti u radu po više predmeta u razdoblju 2009.g. – 2016.g. koje se očituju u zlouporabama službenog položaja i ovlasti kažnjivo po čl. 291, st. 2 KZ-a i dr., krivotvorenju službene i poslovne isprave kažnjivo po čl. 279, st. 1 i 2 KZ-a, ovjeravanju neistinitog sadržaja kažnjivo po čl. 281, st. 1 i 2 KZ-a, uništenju službenog pečata i službenog spisa kažnjivo po čl. 318 KZa, sprečavanju dokazivanja kažnjivo po čl. 306, st. 1 i 2 KZ-a, lažnom prijavljivanju kaznenog djela kažnjivo po čl. 304, st. 1 i 2 KZ-a, i dr.

U prijavama Ministarstvu pravosuđa detaljno su navedene i obrazlažene nezakonitosti počinjene od strane prijavljenih osoba Mladena Bajića, Sani Ljubičić, Dinka Cvitana, Sunčice Blažević i Željke Pokupec koje su kao službene osobe DORH-a, USKOK-a i Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu zlorabile službeni položaj i ovlasti i počinili čitav niz drugih kaznenih djela u više predmeta.

Maxportal je u više navrata objavio i čitav niz zahtjeva upućenih Ministarstvu pravosuđa za provođenjem inspekcijskih nadzora nad radom Državnog odvjetništva RH, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, USKOK-a, Trgovačkog suda u Zagrebu i Općinskog građanskog suda u Zagrebu zbog brojnih zlouporaba, nezakonitosti i nepravilnosti u radu više prijavljenih čelnih osoba i njihovih zamjenika, te sudaca Trgovačkog suda u Zagrebu, Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu.

Učinkovita borba protiv korupcije i kriminala može se provesti samo pod jednim uvjetom, a to je provođenje neovisne i učinkovite istrage kontrolom i nadzorom  nad radom pravosudnih tijela i institucija iz kojih bi se putem stegovnih, kaznenih i drugih odgovorajućih postupaka iz pravosuđa „odstranili“ svi oni koji pravosudni aparat zloupotrebljavaju kršeći zakone i propisane procedure pri obnašanju dužnosti.

No, takvo što nije jednostavno provesti u praksi imajući u vidu činjenicu da su gotovo sve čelne osobe i velik broj visokopozicioniranih osoba unutar državnog odvjetništva i Ministarstva pravosuđa instalirani na sva ključna mjesta sa kojih pozicija se opstruira provedba kontrola i nadzora na osobama koje su prijavljene za nezakonit i nepravilan rad pri obnašanju službene dužnosti, a nerijetko i za počinjenje teških kaznenih djela pri obnašanju službene dužnosti kao što je slučaj sa bivšom zamjenicom ravnatelja USKOK-a, sada županijskom državnom odvjetnicom u Zagrebu Sani Ljubičič čije su zlouporabe u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ i javno objavljene.

Rotirajući kadrovi koji se godinama izmjenjuju u državnim odvjetništvima i sudovima, te Ministarstvu pravosuđa i drugim izmišljenim „neovisnim“ tijelima i institucijama, jamstvo su zaštite kriminala ne samo unutar pravosudnog sustava , već i  unutar korumpirane hrvatske političke scene i interesnih skupina okupljenih oko krupnog kapitala stečenog privatitacijskom pljačkom država koja se već gotovo dva desetljeća nesmetano odvija pod kontrolom i zaštitiom Mladena Bajića i Dinka Cvitana.

U takvim okolnostima iluzorno je očekivati bilo kakav pozitivan pomak prije nego se sa  čelnih i rukovodećih pozicija uklone Mladen Bajić i Dinko Cvitan, i svi ostali kadrovi koji narušavaju pravnu sigurnost, te koji su svojim postupanjem prijetnja i nacionalnoj sigurnosti.  

A za takvo što je potrebno je provođenje inspekcijskih nadzora i  postupanje nadležnih tijela i institucija kojima je to i  zakonska obveza.

SANI LJUBIČIĆ – VODI ISTRAGU PROTIV AGROKORA I IVICE TODORIĆA, A PRIJAVLJENA MINISTARSTVU PRAVOSUĐA ZA BROJNE ZLOUPORABE U VIŠE PREDMETA!

 

Sani Ljubičić, bivša zamjenica ravnatelja USKOK-a sada županijska državna odvjetnica u Zagrebu imenovana je na čelno mjesto Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu nakon dolaska Dinka Cvitana na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Javnosti je poznata po slučaju tzv. „HPB Bankomat“ kojeg je pokrenula 2009.g., a koji postupak pred Županijskim sudom u Zagrebu je razotkrio kriminal  unutar državnog odvjetništva i USKOK-a  zbog čega su Ministarstvu pravosuđa podnijete brojne prijave koje su i javno objavljene.

Maxportal  je već objavio više prijava upućenih Ministarstvu pravosuđa RH, svim nadležnim tijelima i institucijama, Republike Hrvatske te svim saborskim zastupnicima vezano uz nezakonitosti i nepravilnosti u radu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Objavljeno je kako su Mladen Bajić, Sani Ljubičić, Dinko Cvitan, Boris Koketi, Saša Manojlović,  Željka Pokupec i Sunčice Blažević  kao službene osobe u razdoblju 2009.g. – 2016.g. sakrivale službenu dokumentaciju iz spisa istrage, plaćale sudske vještaka po 11 puta većim cijanama od propisanih čineći štetu državnom proračunu u iznosima od više stotina tisuća kuna, te su javnosti predočeni i dokumenti, pa i video-zapisi koji to dokazuju.

Teško je i nabrojati sve prijavljene nezakonitosti i nepravilnosti u radu bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić i ostalih odgovornih unutar Državnog odvjetništava zbog čega su Ministarstvu pravosuđa podnijete prijave i zahtjevi za provođenje inspekcijskih nadzora.

Između ostalog, prijave su podnesene zbog kršenja zakona, zakonom propisanih procedura i zakonom propisanih rokova pri provođenju istražnih radnji i donošenju državno-odvjetničkih odluka, kršenja zakona i Poslovnika državnog odvjetništva koje je donijelo ministarstvo pravosuđa na prijedlog glavnog državnog odvjetnika, te počinjenja kaznenih djela krivotvorenja službenih ili poslovnih isprava kažnjivo po čl. 279, st. 1 i 2 KZ-a,  ovjeravanja neistinitog sadržaja kažnjivo po čl. 281, st. 1 i 2 KZ-a, oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenog spisa kažnjivo po čl. 318 KZ-a, sprečavanja dokazivanja kažnjivo po čl. 306, st. 1 i 2 KZ-a, lažnog prijavljivanja kaznenog djela kažnjivo po čl. 304, st. 1 i 2 KZ-a, zlouporaba položaja i ovlasti kažnjivo po čl. 291, st. 2 KZ-a, i dr.

Maxportal je već objavio više dokumenata i video zapisa o kriminalnoj sprezi državnog odvjetništva i USKOK-a sa sudskim vještacima iz Splita koja vodi do čelnih ljudi državnog odvjetništva i USKOK-a, bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, bivšeg ravnatelja USKOK-a sada glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana te glavnog operativca tzv. „HPB Bankomat“ bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubčić.

Vještačenje u predmetu „HPB Bankomat“  koje je naručio Mladen Bajić telefonskim putem od svog dugogodišnjeg poznanika Ante Blaževića kojeg poznaje više od 20 godina što je i sam vještak Blažević potvrdio pred Županiojskim sudom u Zagrebu plaćeno je po cijeni 11 puta većoj od propisane čime je državni proračun oštećen za više stotina tisuća kuna.

Inače, vještak Ante Blažević poznat je i po tome što je u vrijeme izrade vještačenja 2010.g. pa sve do 2015.g. obnašao dužnost predsjednika Uprave nedavno posrnule Banke Splitsko Dalmatinske koja se nalazila u suvlasništvu Ecije Bajić Kuljiš, supruge glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića.

Cvitanovo Izvješće o radu državnih odvjetnišrava ne sadrži podatke o tome koliko su državna odvjetništva i USKOK pod Bajićevim i Cvitanovim vodstvom u proteklih 14 godina potrošili državnog novca na plaćanja sudskih vještaka, kao niti podatke na koji način se vrši odabir sudskih vještaka od strane državnog odvjetništva i USKOK-a, putem javnog natječaja ili telefonskim putem na poziv glavnog državnog odvjetnika kao što je to bio slučaj u predmetu tzv. „HPB Bankomat“ u kojem su sudski vještaci preplaćeni po 11 puta.

Kazneni postupak protiv odgovornih osoba USKOK-a Sani Ljubičić i njoj nadređenog šefa Dinka Cvitana trebao bi trajati znatno kraće obzirom na već postojeću državnoodvjetničku i sudsku praksu proizašlu iz slučaja bivšeg potpredsjednika Vlade Damira Polančeca koji je po optužnici USKOK-a pravomoćno osuđen i već odslužio kaznu bezuvjetnog zatvora radi preplaćivanja naručene studije i prouzročene štete državnom proračunu.

Vođenje institucija u Hrvatskoj prepušteno je osobama bez vjerodostojnosti i osnovnih  temeljnih vrijednosti koje bi trebale biti  preduvjet da bi se uopće neka osoba imala mogućnost kandidirati za neku od pozicija unutar pravosudnih tijela i institucija. Javni natječaji za pozicije unutar državnog odvjetništva i USKOK-a nisu dio procedure, a na čelne pozicije se imenuju osobe bez provjere prihofizičke sposobnosti, te bez stručnosti i elementarnih pravnih znanja za obnašanje dužnosti.

Provjere osoba za rad na sudovima i  pravosudnim tijelima kao sastavni dio procedure izvršava USKOK što s jedne strane USKOK-u omogućuje postavljanje na pozicije osoba čiji su bračni partneri ili uži članovi obitelji počinitelji teških kaznenih djela, a s druge strane u  takvim okolnostima i vršenje utjecaja na takve osobe kada se od strane državnog odvjetništva vrše montirani istražni i sudski procesi.

Sasvim je logično da su službene osobe koje u užem dijelu obitelji imaju počinitelje kaznenih dijela podložne i ucjenama i pritiscima, ali nije logično da nad USKOK-om nema kontrolu ama baš nitko u državi, pa je iz tog razloga sasvim logično da je slijedeći nužan korak az uspostavu pravne sigurnosti čišćenje kriminala unutar pravosuđa kao preduvjet za čišćenje kriminala na svim razinama društva.

Slučaj „Agrokor“ nije od jučer, on se događa u zadnjih 15-ak godina i još uvijek traje. Agrokor se već 15 godina događa pred očima Bajića i Cvitana pod čijom zaštitom je Agrokoru omogućeno imati utjecaj na sve bitne gospodarske resurse koje kontrolira korumpirana politička elita. I Bajić i Cvitan su već godinama upoznati o kriminalnim aktivnostima Čede Maletića i Tomislava Vujića kojim su na ime isplate otpremnina i bonusa oštetili Banku i državu za miljunske iznose, te u isto vrijeme odobravali stotine milijuna kuna kredita Agrokoru i povezanim društvima bez ikakvih sredstava osiguranja, da bi u konačnici i dionice Hrvatske poštanske banke prodali tvrtki Agrokor projekti d.o.o. u vlasništvu Ivice Todorića.  

Prodati dionice HPB-a Ivici Todoriću u okolnostima kada je Agrokor dužan državi i HPB-u stotine milijuna kuna, a sve to uz znanje Hrvatske narodne banke i bez ikakve reakcije DORH-a i USKOK-a, kriminal je bez granica kojem bi pozavidjeli i najveći svjetski mafijaški klanovi.

Uskoro slijedi i saborska rasprava o Cvitanovu Izvješću o radu državnih odvjetništava na kojoj će glavni državni ovjetnik Dinko Cvitan, novi ministar pravosuđa i novi državni tajnici u Ministarstvu pravosuđa imati priliku odgovarati na pitanja saborskih zastupnika.

Kako stvari stoje, i eventualni grijesi Ivice Todorića zanemarivi su u odnosu na već dokazane zloupurabe bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić koja kao županijska državna odvjetnica vodi istragu u slučaju Agrokor, ili kako to državnom odvjetništvu u cilju manipulacije često navode, još  uvijek se obavljaju izvidi zbog sumnje o mogućem počinjenju kaznenih djela.

A izvidi traju, i traju. I  trajati  će još godinama.

D. Lukić/foto:press


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->