USTAVNI SUD PRESUDIO: Sve odluke Stožera su zakonite, osim jedne

14 rujna, 2020 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ustavni sud je nakon današnje rasprave donio konačnu odluku o o tome jesu li odluke Nacionalnog stožera zakonite.  U opširnijem priopćenju navodi se da Stožer nije prekršio ničija prava, te su odbačene svi prijedlozi osim jednoga onog gdje se spominje zabrana rada nedjeljom.Sve zakonske izmjene i sve pojedinačne mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite vezane uz sprečavanje širenja Covida-19 su u skladu s Ustavom, osim zabrane rada trgovina nedjeljom od kraja travnja do kraja svibnja ove godine.

Odlučio je to ustavni sud na današnjoj za javnost zatvorenoj sjednici s deset glasova za i tri protiv. Troje ustavnih sudaca, Andrej AbramovićLovorka Kušan i Goran Selanec najavili su izdvojena mišljenja.

O donesenim odlukama Ustavni je sud obavijestio javnost priopćenjem, a same odluke će, kako se najavljuje, biti objavljene za tjedan dana kad troje sudaca napiše izdvojena mišljenja.

Time je Ustavni sud odbacio sve zahtjeve za ocjenu ustavnosti zakona zahvaljujući kojima su Stožeru dane ovlasti da donosi odluke kojima se zadire u ustavna ljudska prava. Riječ je o Zakonu o sustavu civilne zaštite, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima i Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

Po stajalištu Ustavnog suda, Sabor je donošenjem navedenih zakona i zakonskih izmjena postupao u granicama svojih ustavnih ovlasti propisanih Ustavom. Sabor, smatra većina u Ustavnom sudu, pojedina ljudska prava i slobode može ograničiti na temelju dvije ustavne osnove – po članku 16. i po članku 17 Ustava. Odluka o tome na temelju koje ustavne osnove će ograničit pojedine slobode i prava, ocijenio je Ustavni sud, u isključivo je nadležnosti Hrvatskog sabora.

Ustavni je sud ovom odlukom odbacio i sve ustavne tužbe protiv pojedinačnih mjera Stožera kao što su obavezno nošenje maski za lice za vrijeme trajanja epidemije, ograničavanje društvenog okupljanja, ograničavanje rada u trgovini, u uslužnim djelatnostima, kulturnih i sportskih događaja, zabrana napuštanja mjesta prebivališta i boravka, privremena zabrana prelaska preko granice…

Ustavni sud je ocijenio da su navedene mjere Stožera bile zakonite, da su imale legitiman cilj zaštite života i zdravlja građana i da su bile nužne za ostvarivanje toga cilja.

Samo jedna mjera Stožera, zaključila je većina sudaca Ustavnog suda, i to zabrana rada trgovina nedjeljom, u razdoblju od 27. travanja do 26. svibnja ove godine bila je neustavna. Ta mjera, iako je težila ostvarivanju legitimnog cilja zaštite života i zdravlja građana nije ispunila zahtjeve razmjernosti.

Sve navedene odluke donesene su s deset glasova za i tri protiv.

Ustavni sud je ukinuo i odredbe Zakona o najmu stanova donesene u srpnju 2018. kojima se nalagalo da zaštićeni najmoprimci koji žive u stanovima u privatnom vlasništvu moraju napustiti te stanove do 1. rujna 2023. ili nakon toga ih otkupiti po tržišnoj cijeni ili plaćati tržišnu najamninu. Ustavni sud je zaključio da je država u osiguravanju vlasničkih prava vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci preveliki teret prebacila na zaštićene najmoprimce. Tu je odluku Ustavni sud donio s deset glasova za i tri protiv.

“Ustavni sud RH na sjednici održanoj 14. rujna 2020. odlučio je kako slijedi:

I) U odnosu na ovlasti Stožera civilne zaštite

a) Vezano uz zakone:

1. Nije prihvatio prijedloge troje predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15., 118/18. i 31/20.) i prijedloge troje predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 10., 13., 14. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20.).

2. Nije prihvatio prijedlog predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 42/20.).

3. Nije prihvatio prijedlog predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.).

U bitnom, Ustavni sud zaključio je da Hrvatski sabor može u ostvarivanju svoje zakonodavne ovlasti kada ograničava pojedina ljudska prava i slobode postupati na temelju dviju ustavnih osnova predviđenih člancima 16. i 17. Ustava. Odluka o tome na temelju koje od navedenih ustavnih osnova će ograničiti pojedine slobode i/ili prava u isključivoj je nadležnosti Hrvatskog sabora. Ustavni sud ocijenio je da je donošenjem zakona odnosno izmjena i dopuna osporenih zakona kojima se, između ostalog, zbog sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 radi zaštite života i zdravlja ljudi propisuju mjere kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode, Hrvatski sabor postupao u granicama svojih ovlasti propisanih Ustavom. Ustavni sud navedena rješenja donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja te dva izdvojena podupiruća mišljenja (u odnosu na točku 1.).

b) Vezano uz odluke Stožera civilne zaštite:

1. Nije prihvatio prijedloge petero predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: – Odluke o nužnoj mjeri obvezatnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 80/20. i 81/20.) i – Odluke o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 69/20. i 73/20.). Ustavni sud ocijenio je da su navedene mjere Stožera civilne zaštite bile zakonite, imale su legitiman cilj, zaštitu života i zdravlja građana, te su bile nužne za ostvarivanje tog cilja. Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja.

2. Odbacio je prijedloge četvero predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: – Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (“Narodne novine” broj 32/20. i 48/20.); – Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja (“Narodne novine” broj 33/20., 48/20. i 54/20.); – Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima (“Narodne novine” broj 34/20. i 48/20.); – Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 51/20., 54/20., 55/20. i 56/20.). Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja.

3. Odbacio je prijedloge šestero predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 35/20., 39/20., 44/20. i 48/20.). Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja.

4. Odbacio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 32/20.). Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja te jedno podupiruće mišljenje.

5. Odbacio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom “odluke Vlade Republike Hrvatske koja je objavljena dana 19. 03. 2020.” pod nazivom “Pomoć medijskoj industriji i medijskim profesionalcima u okolnostima epidemije COVID-19”. Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja.

Prijedloge pod rednim brojevima od 2. do 5. Ustavni sud odbacio je jer predlagatelji nisu naveli ustavnopravno relevantne razloge za osporavanje ustavnosti i zakonitosti, a iz pribavljenih očitovanja proizlazilo je da su za donošenje osporenih akata postojali objektivni i racionalni razlozi.

6. Utvrdio je, u postupku pokrenutom na vlastitu inicijativu na temelju članka 38. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH (“Narodne novine” broj 49/02.) da od 27. travnja 2020. do 26. svibnja 2020. točka II. Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 51/20.) u dijelu stavka 1. koji glasi “nedjelje” i stavka 3. koji glasi “nedjeljom”, nije bila u suglasnosti s člankom 16. Ustava Republike Hrvatske. Ustavni sud utvrdio je da mjera zabrane rada nedjeljom u utvrđenom razdoblju, iako je težila ostvarenju legitimnog cilja zaštite života i zdravlja građana nije ispunjavala zahtjeve razmjernosti. Ustavni sud ovu odluku donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja te tri podupiruća mišljenja.

II) U odnosu na pravni položaj zaštićenih najmoprimaca

1. Pokrenut je postupak te su ukinuti pojedini članci Zakona o najmu stanova (glava 11a) te članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova.

Ustavni sud utvrdio je da država nije ispunila pozitivnu obvezu u rješavanju odnosa između najmodavaca (vlasnika stanova) s jedne strane, i zaštićenih najmoprimaca (stanara u stanovima u tzv. privatnom vlasništvu) te da je u osiguravanju vlasničkih prava najmodavaca, prekomjeran teret prebacila na drugu kategoriju građana, zaštićene najmoprimce.

Ustavni sud ovu odluku donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu četiri podupiruća mišljenja.

III) Ustavni sud nije prihvatio prijedloge troje sudaca Ustavnog suda da se provede javna rasprava na temelju članka 50. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, na koju bi bili pozvani i predstavnici medija, s obzirom da je ocijenio da za odlučivanje o biti stvari nije potrebno pozvati sudionike u postupku (predlagatelje i predstavnike Vlade ili Stožera civilne zaštite), budući da su sva činjenična i pravna pitanja u dovoljnoj mjeri raspravljena te o biti stvari između velike većine sudaca ne postoji prijepor.

Ustavni sud, na temelju članka 47. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, nije omogućio nazočnost sjednici predstavnicima tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja postupajući sukladno s Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu RH, Poslovnikom Ustavnog suda te svojom ustaljenom praksom koju u ovom sazivu Ustavnog suda nitko od sudaca nije do sada doveo u pitanje pa ni u drugim slučajevima u kojima je postojao izražen javni interes. Uz navedeno, skreće se pozornost da Ustavni sud, s obzirom na raspoloživi prostor u zgradi suda na Trgu sv. Marka 4, nije u mogućnosti održati sjednicu na način da osigura poštovanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19.

Ustavni sud javnost svog djelovanja osigurava javnom objavom dnevnih redova sjednica, zapisnika sa sjednica, izdavanjem službenih priopćenja, javnom objavom odluka/rješenja i njihovih sažetaka i održavanjem konferencija za medije kada to, s obzirom na velik interes javnosti, ocijeni potrebnim. Tako će biti postupljeno i u ovim ustavnosudskim predmetima, s time da će konferencija za medije, koju će voditi predsjednik Suda, biti sazvana protekom roka od osam dana za izradu najavljenih izdvojenih mišljenja sudaca”, stoji u priopćenju Ustavnog suda.

Kompletno priopćenje pročitajte OVDJE.

R.I. /Foto:pxll

 

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •